1. Ana Sayfa
  2. Peyzaj Mimarlığı
  3. 10 Maddede Peyzaj Mimarı Ne İş Yapar?

10 Maddede Peyzaj Mimarı Ne İş Yapar?

featured
Reklam Sponsoru

1- Peyzaj mimarı çocuklar için sıradan alanlar değil; onların psikoloji, yaş ve gelişimlerine uygun tasarımlar geliştirir. Tasarımlarıyla çocukların hareketlerini kısıtlamaz. Peyzaj ile kullanıcı arasındaki uyumu yakalamayı hedefler.

peyzaj mimarı ne iş yapar

2- Çeşitli kullanıcı gruplarını (dezavantajlı gruplar, çocuklar vs.) göz önüne alarak fonksiyonel, ergonomik, ekolojik ve estetik planlamalar yapar.  Mekân sirkülasyonunun doğru düzenlemesi peyzaj mimarı sorumluluğundadır.

3- Merak uyandırıcı ve etkileyici tasarımlar yapar. Mekân ve kullanıcıyı bütünler.

Reklam Sponsoru

4- Yapmış olduğu doğal ve kültürel sörvey çalışmalarıyla arazinin peyzajına uygun bitkileri peyzaj mimarı seçer. Ağır metaller, toprak kirleticileri ve diğer toksik maddelerle kirlenmiş toprağı ve havayı doğal temizleyici olan bitkileri uygun olarak kullanmak peyzaj mimarının görevidir.

5- Hızlı ve kontrolsüz nüfus artışıyla yoğunlaşan kentsel alanların beraberinde getirdiği kirlilik ve tahribata karşı önem alıp, planlama yapar. Hızla tüketilen doğal kaynaklara karşı sürdürülebilir çalışmalar yapıp bunun için teknikler üretir. Sulak alanlar, maden ocakları, akarsu koridorları, ormanlar gibi insanlar tarafından tahrip edilmiş veya edilmekte olan alanların sürdürülebilirliği ve verimli kullanımı için planlamalar yapar. Kültürel ve doğal değerlerin korunması ve sürdürülebilmesi temelinde alan kullanım projeleri üretir. Koruma alanı statüsündeki yerlerin(milli park, sit alanları, tarihi ve arkeolojik alanlar) gelişme ve yönetim planlarını hazırlar.

peyzaj mimarı ne iş yapar

6- Toplumun ihtiyacı olan kentsel açık ve yeşil alanların, (parklar, meydanlar, dinlenme alanları, kıyı bantları, oyun ve spor alanları, kentparkları vs.) toplu konut alanları ve toplu kullanım alanlarının,(üniversite yerleşkeleri, siteler, alışveriş merkezleri) turizm ve rekreasyon alanlarının, hobi bahçelerinin planlamalarını, tasarımlarını yapmak, uygulamak, bakım ve onarım çalışmalarını yürütmek peyzaj mimarının sorumluluğundadır.

7- Su ögesini ekolojik ve görsel anlamda kullanır.

8- 4. boyutta çalışır. Çalışma materyali olan bitkilerle 4. boyutta bir sanat oluşturur.

9- Peyzaj mimarlığı bir sistem mühendisliğidir. Peyzajı birçok yönüyle değerlendirir (jeoloji, hidroloji, vejetasyon, topografya) ve farklı disiplinlerden faydalanır.

10- Ekosistemlerin bozulması, iklim değişikliği, su kaynaklarının bilinçsiz tüketimi ciddi meseleler arasındadır. Peyzaj mimarı atık ve yağmur sularının kullanımı için çalışmalar yürütür. Dikey bahçe ve çatı bahçeleri üzerinde çalışır.

Diğer yazılarımızda görüşmek üzere!

Editörün Önerileri

Yorum Yap

Yorum Yap