Reklam Sponsoru

5. Ulusal Fotoğraf Yarışması “YEŞİL Mİ BURSA?”

TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi tarafından düzenlenecek, “YEŞİL Mİ BURSA?” 5. Ulusal Fotoğraf Yarışması’nın son katılım tarihi 18 Aralık 2020.

0

Sponsor

Konu ve Amaç

Mimarlık, kullanıcıların en basit günlük ihtiyaçlarından başlayarak, yaşanan çağın gerektirdiği çok daha üst düzey mekan ihtiyaçlarının da karşılanmasına yönelik bir yapı tasarlama ve inşa etme eylemi olmakla beraber; aynı zamanda görsel estetiği ve kusursuzluğu amaç edinen bir çalışma biçimidir. Bu eylem  sonucunda mimarlar, yaşanan çevreyi ve peyzajı dönüştürüp şekillendirirler. Bu bağlamda mimarlık insanın doğa ile kurduğu bir ilişki biçimi haline gelir. Bu ilişkinin en sağlıklı ve doğru şekilde nasıl kurulması gerektiği konusu ise yıllardır tartışılagelmiştir.

Yaşadığımız kent Bursa ; sahip olduğu coğrafi-iklimsel özellikleri ve doğal kaynakları gibi özellikleri dolayısıyla eski çağlardan bu yana bölgenin en önemli yerleşim merkezlerinden birisi olmuş ve bu özelliğini günümüze kadar sürdürmüştür. Bu sebepten dolayıdır ki, nesiller boyu yaşatılan yoğun bir kültürel mirasa ve bunun sonucu olarak da  büyük bir mimari zenginliğe ev sahipliği yapmaktadır. Bu özelliği, 2014 yılında 998.Dünya mirası olarak ‘UNESCO Dünya Mirası’listesine alınması ile adeta tescillenmiştir. Osmanlı Devletinin ilk başkenti olması sebebiyle de, tarihimiz açısından önemi büyüktür. Yaşları yüzlerce yılı bulan anıt ağaçları, şifalı kaplıcaları, akarsuları ile ile tarihte “Yeşil Bursa” olarak ün salan kent, gezginlerin de ilgisini çekmiş, Evliya Çelebi tarafından “Velhasıl Bursa sudan ibarettir.” cümlesiyle tanımlanmıştır.

Çağımızda, sanayileşmenin etkisi ile göç kaynaklı konut ihtiyacının getirdiği hızlı ve plansız şehirleşme hareketinden önemli ölçüde etkilenen kentimiz, dinamizmi ve üretkenliği sayesinde modern konutları, kültür-sanat yapıları, spor alanları ile hızla gelişmektedir de. Bursa, ülkemizin kültürel ve toplumsal mozaiğinin buluştuğu en önemli şehirlerinden biridir.

Bu bağlamda, “Tüm bu özellikleri ile “Yeşil Bursa” unvanını yüzyıllardır taşıyan şehrimiz; “sizce yeşil mi?” sorusu yarışmanın konusu olmuştur. 

Kategori ve Bölümler

1.Ulusal Fotoğraf Yarışması”; Sayısal (Dijital) kategoride ve Renkli veya Siyah-Beyaz Fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür. Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

Genel Katılım Koşulları

– Yarışmaya katılım ücretsizdir.

– Yarışma; jüri ve düzenleme kurulu üyeleri ile 1. dereceden yakınları dışında, amatör veya profesyonel 18 yaş üstü herkese açıktır.

– Yarışmaya her fotoğrafçı Bursa’da çekilmiş en fazla 5 (beş) adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğrafla katılabilir.

– Dereceye giren yarışmacıların diğer eserleri, mansiyon, özel ödül ya da sergilemeye değer eserler arasına da seçilebilir.

– Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz. Fotoğrafın, sergilenmiş ve fotoğraf yarışması organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

– Fotoğraf Yarışmalarında ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı veya bir kısmının kroplanmasıyla oluşturulan fotoğraflar ile renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar yarışmaya katılamaz. Anılan fotoğrafın, yarışmalarda ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

– Fotoğraflarda kadraj, renk doygunluğu, keskinlik ve kontrast düzeltmesi gibi kabul edilebilecek müdahaleler dışında hiçbir manipülasyon-başkalaştırma-oynama kabul edilmeyecektir.

– Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahalelere müsaade edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.

– Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), cep telefonu ile çekilen fotoğraflar; HDR (High Dynamic Range) fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez.

– Fotoğraf çekimi için insanlı veya drone vb insansız hava araçlarının kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir. Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.

– Katılımcı yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.

– Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından ve BURSA il sınırları içinde ve 2016-2020 yıllarında çekilmiş olmalıdır.

Yazarımızın Diğer Yazıları:

– Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.

– Fotoğrafın içeriğinde çocuk işçiye yer verilemez. Markalar, şirketler ve şahıslar rencide edilecek şekilde kompozisyon yapılamaz.

– Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

Yarışma Takvimi

Yarışmaya Son Katılım Tarihi: 18.12.2020, Cuma
Seçici Kurul Toplanma Tarihi: 20.12.2020, Pazar
Sonuç Bildirim Tarihi: 22.12.2020, Salı
Ödül Töreni ve Sergi Tarihi: 25.12.2020, Cuma

Seçici Kurul

Ahmet Çetin (Fotoğraf Sanatçısı- EFIAP), Hakan Aydın (Fotoğraf Sanatçısı- BUFSAD), Aras Neftçi (Mimar, Doç.Dr.-İTÜ Mimarlık Fakültesi), Şirin Rodoplu Şimşek (Mimar, Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı), Umut Becene (Mimar), Zehra Sönmez (Mimar, Mimarlar Odası Fotoğraf Kulübü Başkanı)

Seçici kurulu en az üç kişi ile toplanır. Toplantı günü yeterli çoğunluk sağlanamazsa toplantı bir hafta içinde yinelenir.

Ödüller

Birincilik Ödülü: 3.000 TL
İkincilik Ödülü: 2.000 TL
Üçüncülük Ödülü:1.500 TL
Mansiyon (2 adet): 750 TL
Sergileme (En fazla 20 adet): 150 TL

Detaylı bilgi için tıklayın

Yeni yazılarımızın cihazınıza anlık bildirim olarak gelmesini ister misiniz? Bildirimlere Abone olun.

Yorumlarınızı Merak Ediyoruz.