1. Ana Sayfa
 2. Bahçe Bakımı
 3. Çim Alanlar ve Çim Tohumu Ekiminin 22 Aşaması

Çim Alanlar ve Çim Tohumu Ekiminin 22 Aşaması

featured
Reklam Sponsoru

Çim Alan Tesisi Oluşturma

Peyzaj alanları denince akla ilk gelen unsurlardan olan çim alanlar farklı yöntemlerle oluşturulmaktadır. Peki ülkemizde en yaygın olarak kullanılan ve en ucuz çim tohumu ile çim tohumu ekimi nasıl yapılır? Bu yazıyı okuyarak bilgi edinebilirsiniz.

Çim Tohumu Metrekareye Ne Kadar Ekilir?

Çim alanlarında ekilecek tohum miktarı hesaplanırken kullanılacak çim tohumlarının sertifikalı, yeni tarihli ve çimlenme yüzdesi %90 ve üstü olan tohumlardan seçilmesi gerekir. Bu özelliklere sahip tohumlardan 1 m² lik alana 30–40 g kullanılmalıdır. Ancak iri tohumların daha fazla olduğu karışımlarda bu miktar 50 grama kadar çıkarılabilir. Çimlenme kabiliyeti az tohumlardan 1 m² lik alana daha fazla tohum atılmalıdır.

Çim Tohumu Metrekareye Normalden Fazla Kullanılırsa Ne Olur?

Çim tohumunu fazla kullanmak, birim alandan daha fazla bitki çıkması anlamını taşır. Fakat bu durum rekabeti artırır ve birbirlerinin ışık almasını engeller. Sonuçta tohum sıklığından dolayı o noktada nem oranı artar ve hastalık etmenlerinin de etkisiyle çimde yanmalar başlar ve çim ortadan kaybolur.

Reklam Sponsoru

Çim Tohumu Ekimi için En Uygun Zaman

Çimler genel olarak sıcaklık ve nemin en uygun olduğu dönemlerde ekilmelidir. Bu dönem 15 Mart – 1 Mayıs ve 20 Ağustos – 15 Ekim dönemlerini kapsar. Çim tohumu ekimi yapılırken toprak sıcaklığı, toprak nemi, yabancı ot durumu, hastalık ve zararlılar ile bazı çim türlerinin özel çimlenme istekleri göz önüne alınmalıdır.

Çim tohumları için minimum çimlenme sıcaklığı 1–5 ºC’dır. Fakat bu sıcaklıklarda çimlenme süresi çok uzar. Sıcaklık arttıkça çimlenme hızı ve gücü yükselir. Çimlenme için ortalama sıcaklık 15–20 ºC’dir. Bu sıcaklık değerlerinde çimlenme hızlanır ve fideler toprak yüzeyine çıkar. 25–30 ºC gibi yüksek sıcaklarda çimlenme oranı düşer ve fide gelişiminde zayıflama görülür.

Çim Tohumu Ekimi Nasıl Yapılır?

1. Çim Ekiminde İlk İşlem: Toprağı Yüzeysel İşleme

Çim alanı yabancı otlar, taş ve molozlardan arındırıldıktan sonra, en fazla 30 cm derinliğinde bellenerek veya pullukla sürülerek toprak altüst edilmelidir. Alt toprak üst toprakla kesinlikle karıştırılmamalıdır. Altüst edilmiş toprak uygun bir işleme aleti ile tesviyeye uygun ve ufalanmış bir yapıya getirilmelidir. Bu işlemler, üst toprak tavında iken yapılmalıdır.

2. Tesviye Yapma

Çim ekilecek alan yüzeysel işlendikten sonra tesviye yapılmalıdır. Tesviye işlemi büyük önem taşımaktadır. Çünkü tesviye yapılmamış bir alanda küçük çukurlar ve tepecikler kalmaktadır

3. Silindir Çekme

Çim alanlarında silindir çekilmesi, bitkilerin dikey olarak gelişmelerini yatay yöne çevirmeyi, kardeşlenmenin arttırılmasını ve köklerin toprağa daha iyi yapışmasını sağlar. Çim tohumu ekilecek olan alan 40–50 kg’lık bir silindirle düz hâle getirilir. Eğer silindir çekme imkânı yoksa 30×30 cm’lik ortadan saplı, tahta bir tokmakla toprak iyice bastırılmalıdır.

Silindir çekme işleminin özellikle hafif topraklarda büyük faydası vardır. Kabaran toprak bastırılarak su tutma özelliği arttırılır ve köklerin açıkta kalması engellenir. Ağır topraklarda yapılan silindirleme toprağın havasız kalmasına neden olur. Silindir çekilecek toprak çok kuru veya çok nemli olmamalıdır.

Çim Ekimi Aşamaları ve Önerileri

 1. Arazi temizliği yapınız.
 2. Yüzeydeki taş, bitki vb. artıkları temizleyiniz.
 3. Gerekirse teraslama yapınız.
 4. Organik gübre uygulayınız.
 5. Uygulanacak gübre çeşidini belirleyiniz.
 6. Gübreyi toprağa uygulayınız.
 7. Toprağı yüzeysel işleyiniz.
 8. Toprağın tavında olmasına dikkat ediniz.
 9. Toprağı 30 cm derinliğinde işleyiniz.
 10. Toprağı altüst ediniz.
 11. Tesviye yapınız.
 12. Büyük alanlar için tesviye aletleri kullanınız.
 13. Küçük alanlarda tırmık kullanınız.
 14. Alandaki çukur ve tepecikleri tespit ediniz.
 15. Alanı düz olacak şekilde tesviye ediniz.
 16. Ekim parselleri oluşturunuz.
 17. Parsel büyüklüklerini belirleyiniz.
 18. Metre kullanarak alanı parsellere ayırınız.
 19. Silindir çekiniz.
 20. Alanın çok nemli veya kuru olmamasına dikkat ediniz.
 21. Uygun ağırlıkta bir silindir temin ediniz.
 22. Alan üzerinde silindiri gezdiriniz.

Çim Tohumu Ekimi ve Bakımı

Çim tohumu Ekimi İçin Gerekli Malzemeler

Çim ekim malzemeleri: Elle ekim yapılıyorsa tırmık, kürek, bel, el arabası, tohumu bastırmak amacıyla kullanılan tokmak veya silindir kullanılmalıdır.

Elle veya Makine ile Ekim

Çim tohumu ekimi, ev bahçeleri ve parklar gibi küçük alanlarda genellikle elle serpme şeklinde yapılmaktadır. Elle ekim, rüzgârsız bir havada yapılmalıdır. Ekim alanlarında birbirine dik, iki farklı yönde gidilerek tohumların yarısı bir yönde, diğer yarısı bir yönde ekilerek daha düzenli bir dağılım sağlanabilir.

Tohum Üzerini Harç ile Kapatma

Tohumların üzerinin harç ile kapatılması düzenli bir çıkış sağlar ve kaymak tabakasının oluşumunu engeller. Kapak tabakası, yağmur ve sulama suyu erozyonunu önlediği gibi rüzgârların olumsuz etkisini de en aza indirir. Ayrıca kapak malzemelerinin iyi su tutması tohumların çimlenmesi için uygun bir ortam hazırlar.

Harç malzemesi olarak kaliteli kumlu-tınlı toprak kullanılmaktadır. Tohum üzerini kapatacak harç tabakası seçilirken hastalık ve zararlılardan arındırılmış ve yabancı ot tohumu içermemesine dikkat edilmelidir.

Çim Ekimi Silindir Çekme

Çim alanlarında donma ve çözülme olayları ile zararlıların oluşturduğu şekil bozukluklarını gidermek amacıyla uygulanan ve toprağı belirli bir dozda sıkıştırmayı amaçlayan silindir çekme işlemi, çim bitkilerinin dikey gelişmelerini azaltıp kardeşlenmelerini teşvik etmek açısından faydalı bir uygulamadır.

Yeni ekim yapılmış alanlarda 50 kg’lık, silindirler tercih edilmelidir.

Sulama

Sıcak dönemlerde çim alanlarında sulama zorunlu bir işlemdir. Sulama yağmurlama sulama sistemi ile yapılıyorsa, ekimden ilk çıkışa kadar her sabah ve her akşam 50 mm, daha sonra toprak ve iklim şartlarına göre 30–40 mm su verilmesi gereklidir.

Yağmurlama sulama yönteminin diğer sulama sistemlerine göre üstün yönleri şunlardır:

 • Eğimli alanlarda yüksek sulama randımanı sağlar.
 • Çim alanı parsellere ayrılarak her bitki için istenilen miktar su ve sulama süresi karşılanır.
 • Dengeli bir su dağılımı ile sulama randımanı artırılır.
 • Diğer sulama yöntemlerine göre daha geniş bir alan sulanabilir.
 • Bu yöntem ile bitki stresi en düşük düzeye indirilir.
 • Bakım işleri çok az bir iş gücü ile karşılanabilmektedir.
 • Bu sistem ile yüksek olan ilk tesis masrafları çok kısa sürede kendini amorti eder.

İlk Biçim

Çim biçiminin amacı güzel görünümlü sahalar elde etmek, çim bitkilerinin çiçek ve tohum bağlamalarını önlemek ve vejetatif (çimlenme,sürme kardeşlenme)gelişmelerini kuvvetlendirmektir. Çim alanlarında ilk biçim, çimler 15 cm uzunluğa ulaştığında yapılmalıdır. Çim boyu 6 cm’yi geçince Çim biçme makinelerini kullanılmalıdır.

Tırpanla ilk biçim

Çimlerde ideal biçme uzunluğu 4–5 cm’dir. Ani hava değişimlerinin olduğu zamanlarda biçim yapılmamalıdır. Çimler ortalama 10–12 günde bir biçilmeli ve çim köklerinin daha sağlıklı ve sağlam gelişimi için biçim yönü her zaman aynı olmalıdır.

Çim Tohumu Ekimi için Öneriler

 • Çim ekim zamanını belirleyiniz.
 • Çim ekim malzemelerini hazırlayınız.
 • Tırmık, bel ve kürek temin ediniz.
 • Silindir temin ediniz.
 • Çim türlerini belirleyiniz.
 • Elle veya makine ile ekim yapınız.
 • Küçük alanlarda elle ekim yapınız.
 • Havanın rüzgârsız olmasına dikkat ediniz.
 • Alana dengeli gelecek şekilde tohumları ekiniz.
 • Ekim derinliğini ayarlayınız.
 • Tohum üzerini kapatacak şekilde harcı seriniz.
 • Silindir çekiniz.
 • Uygun ağırlıkta bir silindir bulunuz.
 • Toprağın nemli olmamasına dikkat ediniz.
 • Tohumlar zarar görmeyecek şekilde silindir çekiniz.
 • Ekim sonrası ilk sulamayı yapınız.
 • Çimlenme olana kadar her gün su veriniz.
 • Çim boyu 15 cm olunca ilk biçimi yapınız.
 • Sonraki biçimleri makine ile yapınız.

Çim ekilecek araziniz büyükse veya önemliyse profesyonel firmalarca yapılmasını önermekteyiz. Bu konuda güvenilir firma arayışlarınız için sponsorlarımızla görüşebilirsiniz.

Çim Ekimi Ankara: Dart Peyzaj 0 534 798 91 34

Çim Ekimi İstanbul: BiyoPeyzaj 0216 291 15 55

İlgili Yazı: ÇİM ALANLARIN OLUŞTURULMASI

Yorum Yap

Yazar Hakkında

Kayseri Şehir Hastanelerinde görevli Peyzaj Mimarı. Peyzaj Uygulama ve bitki-bakım konularında tecrübeli.

Yorum Yap