1. Ana Sayfa
 2. Kavramlar
 3. En Sık Kullanılan Mimari Terimler – 1

En Sık Kullanılan Mimari Terimler – 1

featured
Reklam Sponsoru

A

 • AÇIT: Bir duvarda kapı, pencere gibi elemanlar için bırakılan boşluk.
 • ADERANS: Beton ile kullanılan donatı elemanının birbirine yapışması olayına denir. Betonla, inşaatta kullanılan çelik çubuklar arasındaki kenetlenmeyi sağlayan gerilmelerdir. Aderans betonarmenin en önemli özelliğidir. Eğer aderans sağlanamazsa betonarme oluşmaz.
 • AĞÖRGÜ: Duvar örgüsündekİ taşları ağ örgüsü şeklinde dizmektir.
 • AKITMALIK: Binalardaki levhalar ve çatıdaki levhaların üzerinde bulunan, belli bir eğimle birbiri üstüne geçerek yağmur yağdığında çatıda suyun birikmemesi için eğimle suyun akışını sağlayan yapıdır.
 • ALINLIK: Yapıların kapı, pencere ve giriş elemanlarının üzerinde bulunan, şekli bulunduğa konuma ve döneme göre değişiklik gösteren süs ögesidir. Yunan, Roma gibi antik dönem şehirlerinden günümüze kadar gelen, görsel açıdan güzel bir yapıdır. Basık, çift tepeli, düz, halkalı gibi birçok çeşidi vardır.
 • ANADUVAR: Yapıdaki mevcut taşıyıcı duvardır. “Beden duvarı” da denir.
 • ANKRAJ: Beton yapılarda zemine belli aralıklarla ve belirli bir açıyla açılmış olan deliklere, çelikten özel olarak yapılmış halat benzeri bir öge yerleştirerek yapılan çalışmadır. Bir diğer tanımı kenetlemedir. Bir yapı elemanını, taş veya tuğla gibi bir materyalden yapılan bölüme tutturmadır.
 • ARNAVUT BACASI: Tavan arasındaki ışık almaya yarayan çatı penceresidir. “Çatı penceresi” veya “dam penceresi” de denir.
En Sık Kullanılan Mimari Terimler - 1
https://sanatsozlugum.blogspot.com/2013/12/arnavut-bacasi.html
 • AYPENCERE: Yapılarda yarım ay şeklinde kullanılan pencere formudur.

B

 • Beton: Agrega denilen maddelerin bağlayıcı bir madde olan suyla birleşmesinden oluşan harçtır. Agrega; çakıl, kum, kırma taş, cüruf gibi farklı maddelerden oluşan malzemelerdir.
 • BAĞLAMA: Yapıda mevcut olarak bulunan ögelerin kendi aralarında birleşmelerine verilen isimdir.
 • BAKKAL TAVANI: Döşeme kirişlerinin alttan bakıldığında görünecek biçimde açıkta bırakılmasıdır. Bu tarz tavanlar farelerin yaşamasına olanak vermedikleri için eskiden bakkal binalarında sıkça kullanılmıştır, ismi de buradan gelir.
En Sık Kullanılan Mimari Terimler - 1
Bakkal Tavan örneği https://twitter.com/cemmocoba/status/1041445969496367104
 • BASIK: Zeminle tavan arasındaki yüksekliğin az olduğu yapılarda kullanılan tanımdır.
 • BİNDİRME: Birbiri üzerine gelerek eklenen ahşap, levha, kiremit gibi parçaların durumudur. Parçalar farklı boyutlarda olduğu için birbiri üzerine basamak şeklinde ileri doğru çıkartılır.

C

Reklam Sponsoru

 • CAM KİREMİT: Camın preslenmesiyle cam, akrilik veya polimer malzemelerden yapılan kiremittir. Işık geçirebilen çatı örtüsü yapımında kullanılır.
https://www.yesilist.com/tag/cam-kiremit/
 • CAM TUĞLA: Soda, kireç ve silisten oluşan camdan yapılmış, içi boş bloklardan oluşan inşaat malzemesidir. Görsellik yaratmak için veya gizlenmesi gereken mekan bölümlerinde kullanılır.
https://deccors.com/cam-tugla/

D

 • DİLATASYON: Aynı veya farklı tipteki materyalleri birbirinden ayırmak için koyulan sınırların boşluklarıdır. Dilatasyonlar yatayda veya düşeyde olabilir.
https://www.insaathaber.org/dilatasyon-ne-zaman-ve-nasil-yapilmali/
 • DAM BAŞAĞI: Çatıların tepesine süs amacıyla konulan sivri tepeliklere verilen addır.
 • DAYAK: Yapının yıkılmaması için destek olarak konulan kısa payandalardır. Çoğunlukla ahşap dayak kullanılır.
 • DUVAR: Alan sınırlarını düşey olarak ayıran; briket, taş, tuğla gibi materyallerle yapılan yapıdır.
 • DÜZ ÇATI: On derece veya daha az bir eğimle inşa edilen çatılardır. Dışarıdan bakıldığında düz gibi gözükür ancak yağmur suyunun akacağı kadar eğimlidir. Bu tür çatı tipleri yağışın az olduğu veya yağışın sadece yağmur şeklinde yağacağı iklimlerde tercih edilmelidir. Çünkü bu çatı tipinde tek ve en önemli sorun drenajdır.
https://www.yedigun.com/duz-cati-bilesenleri
 • DONATI: Diğer adı inşaat demiridir. Kaba inşaatı oluşturan kiriş, döşeme, kolon gibi ögelerin içerisinde yer alan demirlerdir.
 • DRENAJ: Fazla suyun doğal veya yapay şekilde uzaklaştırılmasıdır. Mimari terimine bakacak olursak; yapının dış yüzeyinde su göllenmesini önlemek için drenaj tabakası ile suyun uzaklaştırılıp tahliye edilmesidir.

E

 • ESKİZ: İleride tamamlanacak olan bir eserin veya halihazırda var olan bir yapının dış görünüşünün kabaca kağıda aktarılmasıdır.
https://i.pinimg.com/originals/95/a2/4c/95a24cdc09af47485bad49ebc1cd65bc.jpg
 • EŞİK: Yapıda içeri ile dışarıyı ayırmaya yarayan, var olan iki alanın yüksekliğinden biraz fazla olan kısımdır.

F

 • FİLİZ: Betonarme olarak yapılan yapılarda; daha sonradan yapıya eklenecek olan kısımları hesaba katarak dışta bırakılan demir uçlara verilen isimdir.
 • FİRKETE: Beton çeliğin “U” şeklinde bükülmüş halidir. Genellikle 12 metre civarındadır.
https://www.sanalsantiye.com/firkete-nedir/
 • FÜRUŞ: Çıkmaların altına koyulan küçük desteklerdir. Süs amaçlıdır.

G

 • GEÇME: Herhangi bir işlem uygulamadan parçaları birbirine kenetleme işlemine verilen isimdir.
 • GİYOTİN PENCERE: Aşağı-yukarı hareket ederek açılan, düşey yönlü pencere tipidir.
https://www.2mgrup.com/tr/urunler
 • GÖRÜNÜŞ: Yapının tümünün ya da belli bir kesitinin düşey düzleme, perspektif kullanmadan aktarılmış halidir.
 • GÖZ PENCERE: Çatıda veya kapı üstlerindeki küçük pencereye verilen isimdir. Yapıları, trenleri, konutları, toplu taşıma araçlarını vb. havalandırmak, aydınlatmak amacıyla yapılır. Çerçeve, cam, panjur gibi eklemelerle daha dekoratif hale getirilebilir.

Devamı 2. yazıda gelecek

Yorum Yap

Yazar Hakkında

Ege Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümünden mezunum. Sitelerden gelen freelance projeleri yürütmekteyim. Hayvanları çok sevdiğim için Atatürk Üniversitesi'nde Veteriner Teknisyenliği bölümünü açıköğretimden okumaktayım. Ayrıca sosyal medya üzerinden işlettiğim küçük işletmem var.

Yorum Yap