Kavramlar

Bu kategoride Mimarlık, Tasarım ve Bahçelerle ilgili kavramlar açıklanmaktadır.

Malzeme Bilgisi

Bir Tasarım Argümanı Olarak Bitkilerin Peyzajda Kullanımı

7 Ocak 2022 430

Peyzaj Mimarlığı ve Bitki Kullanımı Peyzaj mimarlığı çalışmalarında bitkisel materyal kullanılırken, tasarım ilkeleri ile birlikte, bitkilerin dendrolojik özellikleri de dikkate alınmalıdır. Dendrolojik özellikler dikkate alınmadan...

Şehir ve Bölge Planlama

Metaforik Bir Bakış: Şehir Planlama Nedir?

4 Ocak 2022 431
sinirlendim

Kıyafet nedir? Bizim ne tür ihtiyacımızı görür? İlk önce bunu izah etmek gerekir. Kıyafet en kısa tabiriyle bizi dış etkenlerden koruyan zamana ve mekana göre...

Bitki Dünyası

Bilim + Sanat = Bilimsel Bitki Ressamlığı

2 Ocak 2022 380

BİLİMSEL BİTKİ RESSAMLIĞI NEDİR? Bilimsel bitki ressamlığı, çizilmek istenilen bitkinin tüm detaylarıyla incelenip tamamen gerçeğe ve bilime uygun bir şekilde resmedilmesidir. Bir sanat dalı olduğu...

Peyzaj Mimarlığı

Dış Mekan Mimari Uygulamalarda Merdiven Ve Rampalar

25 Aralık 2021 299
sinirlendim

MERDİVENLER İki farklı yükseklikteki düzlemler arasında sirkülasyonu sağlayan, farklı aralıklı yatay kademelenmeye merdiven adı verilir. Dış mekanlarda kullanılan merdivenlerin yapıldığı malzeme değişen hava koşullarına uyumlu...

Şehir ve Bölge Planlama

Yavaşlayan Şehirler ve Hızla Koşturan İnsanoğlu

10 Aralık 2021 554

İçinde yaşadığımız şehir hayatı bizleri hızlı yaşamaya itiyor. Kentlerimiz insanların durup, dinlenmesine müsait değil. Ancak 21. yüzyıl kent planlarında insan odaklı dönüşümler ortaya çıktı. Yavaşlayan şehirler ile birlikte yaya dostu sokaklar oluşmaya başladı. İnsanoğlunun 2.5 milyon senelik koşusunda il defa bu yüzyılda galiba hep birlikte dünyanın daha güzel bir yer olduğuna şahitlik edeceğiz..

Kavramlar

Bitkilerde Tozlaşma ve Arılar

8 Aralık 2021 331

Arılar ve diğer polinatör böcekler sayesinde bitkilerde tozlaşma gerçekleşir. Bu olayın sonunda böcekler bitki özü elde ederken, bitkiler ise türlerinin devamını sağlayacak döllenme olayını gerçekleştirirler.

İyi Tasarım

Antik Yunan Mimarisi: Assasin’s Creed Odyssey Üzerine İnceleme

7 Kasım 2021 329

Mitolojik tanrılara adanmış kentler, mermer işçiliğinin en güzel örnekleri ile donatılmış mimari yapılar… Antik Yunan’ın ölümsüzlüğünü simgeleyen zeytin ağaçları; tutkuyla yapılmış heykellere adanmış mekânlar… Bu...

Bitki Dünyası

Doğadan Bardaklarımıza AROMATİK BİTKİLER ve Faydaları

18 Ağustos 2021 64

Sağlıklı, rahat ve sürdürülebilir bir hayat için yapılan araştırmalar; her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır. İlaçlara alternatif olarak; tıbbi ve aromatik bitkilerin isimlerini daha...

Çevre

Sessiz Bahar ve Pestisitlerin Ekolojiye Etkileri

10 Temmuz 2021 24

“Bir zamanlar Amerika’nın kalbinde, bütün yaşamın çevresiyle ahenk içerisinde göründüğü bir kasaba varmış. Bu kasaba, ilkbaharda yeşil tarlaların üzerinde beyaz çiçek bulutlarının gezindiği, yamaçlarında meyve...

Kavramlar

Ulaşım ve Kentsel Çevrenin Etkileşimi

2 Haziran 2021 59

Ulaşım Ve Kentsel Çevre Ulaşım ağları tarihin her döneminde kentsel çevreyi etkileyen etmenlerin başında yer almıştır. Aynı şekilde önemli kentlerde ulaşım ağlarını kendi ekseninde geliştirmiş veya...