#diyalektikilişkiulaşımçevre

Kavramlar

Ulaşım ve Kentsel Çevrenin Etkileşimi

2 Haziran 2021 76

Ulaşım Ve Kentsel Çevre Ulaşım ağları tarihin her döneminde kentsel çevreyi etkileyen etmenlerin başında yer almıştır. Aynı şekilde önemli kentlerde ulaşım ağlarını kendi ekseninde geliştirmiş veya...