Ekosistem

Çevre

Orman Ekosistemi Ve Dünyanın En Büyük 6 Ormanı

1 Temmuz 2021 262

Orman, farklı boyutlarda ağaçların, çalıların, otsu bitkilerin, mantarların, hayvanların canlı ve cansız birçok varlığın yer alarak oluşturduğu hassas dengelerle birbirine bağlı açık bir sistem, kara...

Çevre

Biyolojik Çeşitliliğin Önemi ve İklim Değişikliğindeki Yeri

29 Aralık 2020 255

Biyolojik çeşitlilik, bir bölgedeki türlerin, genlerin, ekosistemlerin ve ekolojik olayların oluşturduğu bir bütündür. Belirgin bir şekilde çevresel ve sosyal bozulmalara yol açan, sürdürülebilir olmayan gelişmeler...

Peyzaj Mimarlığı

Peyzaj Mimarlığı ve Ekoloji

10 Aralık 2020 158

Toplumun hızlı değişen ve gelişim gösteren istekleri ile peyzajın doğal potansiyeli çatışma halindedir. Bu durum peyzajın ekolojik değeri, verimliliği ve estetik yapısını bozduğu gibi toplum yaşamında da dengesizliklere yol açmaktadır.