iklim değişikliği

Çevre

Biyolojik Çeşitliliğin Önemi ve İklim Değişikliğindeki Yeri

29 Aralık 2020 308

Biyolojik çeşitlilik, bir bölgedeki türlerin, genlerin, ekosistemlerin ve ekolojik olayların oluşturduğu bir bütündür. Belirgin bir şekilde çevresel ve sosyal bozulmalara yol açan, sürdürülebilir olmayan gelişmeler...