kent meydanı

İyi Tasarım

Su Öğesinin Kent Meydanlarında Kullanımı ve Proje Örnekleri

11 Ocak 2021 240

Günümüzde toplumun sosyalleşmesine ve vakit geçirmesine olanak sağlayan kent meydanlarının tasarımı farklı malzemeler ve teknikler ile zenginleştirilmektedir. İnsanların dikkatini çeken ve daha fazla vakit geçirmelerini...

Kavramlar

Meydan Nedir? Türkiye’de Meydanların Tarih Boyunca Gelişimi

24 Aralık 2020 267

Meydanlar, insanı içinde bulunduğu çevreden belli bir ölçüde ayırırken aynı zamanda içinde yaşamsal etkinliklerin ve faaliyetlerin gerçekleştirilebildiği çevre olarak tanımlanan kamusal dış mekanlardır. Meydanlar aynı...

Peyzaj Mimarlığı

Ünlü Kent Meydanları ve Meydanları Özel Yapan Fonksiyonlar

4 Ekim 2020 309

Latincede “Platea” yani açık yer ya da genişletilmiş cadde anlamına gelen , İngilizce ve Fransızcada ise “Place” kelimesinden doğan sözcüğün Türkçe karşılığı ”Meydan” dır. Fakat...