kentsel tarım

Kavramlar

Kentsel Tarımın Ortaya Çıkışı ve Kentsel Tarım Tipolojileri

28 Kasım 2020 228

Tarım veya ziraat, bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi, bunların kalite ve verimlerinin yükseltilmesi, bu ürünlerin uygun koşullarda muhafazası, işlenip değerlendirilmesi ve pazarlanmasını ele alan bilim...