kübizm

Grafik Tasarım

Bir Sanat Akımı Olarak “Kübizm”; ve Öncüleri

18 Ekim 2020 232

20 yy. da büyük bir devrim yaparak temsile dayalı sanatı geride bırakan bir Fransa’da başlayan bir sanat akımıdır. Kübist sanatçılara göre bir eser sadece göründüğü...