mesire yeri nedir

Kavramlar

Mesire Alanları, Tescil İşlemleri ve Geçmişten Günümüze Mesire Kültürü

29 Mart 2021 185

Tarihsel Süreçte Mesire Kavramı “Masira” kelime anlamı olarak “seyredilecek yer, seyir yeri” anlamına gelmektedir. Mesire Alanları; Osmanlı Devleti’nin son döneminde önemli kamusal alanlar olarak ortaya...