Mimarlıkta Ekspresyonizm

Sanat

Bir Sanat Akımı Olarak “Ekspresyonizm” ve Öncüleri

27 Ocak 2021 129

20. yy başlarında Almanya’da ortaya çıktığı bilinmektedir. Natüralizme tepki olarak doğan Ekspresyonizm akımı, aynı zamanda dönemin ekonomik ve politik sorunlarının etkisinde ilk eserlerini vermeye başlamıştır....