mimarlıkta sanat akımları

Kavramlar

Bir Sanat Akımı Olarak “Sürrealizm” ve Öncüleri

22 Aralık 2020 275

1920’li yılların başında başlamıştır. Dadaizm’e tepki olarak Paris merkezli olarak başlayan sanat akımıdır. I. Dünya Savaşı sırasında ortaya çıkan bu akımı diğer akımlardan ayıran en...

Grafik Tasarım

Bir Sanat Akımı Olarak “Kübizm”; ve Öncüleri

18 Ekim 2020 288

20 yy. da büyük bir devrim yaparak temsile dayalı sanatı geride bırakan bir Fransa’da başlayan bir sanat akımıdır. Kübist sanatçılara göre bir eser sadece göründüğü...