Mimarlıkta Sürrealizm

Kavramlar

Bir Sanat Akımı Olarak “Sürrealizm” ve Öncüleri

22 Aralık 2020 231

1920’li yılların başında başlamıştır. Dadaizm’e tepki olarak Paris merkezli olarak başlayan sanat akımıdır. I. Dünya Savaşı sırasında ortaya çıkan bu akımı diğer akımlardan ayıran en...