planlama

Kavramlar

Kamp Alanı Tasarım ve Planlaması

9 Aralık 2020 266

Boş zaman kavramının ortaya çıkmasıyla birlikte ekoloji ve doğaya geri dönüş büyük bir ilgi odağı haline gelmiş, kırsal rekreasyona olan ihtiyaç artmıştır. Kentleşmeyle birlikte kamp...