Pop Art Nedir

Sanat

Bir Sanat Akımı Olarak “Pop Art” ve Öncüleri

13 Kasım 2020 202

1950’li yıllarda soyut dışa vurumculuğa tepki olarak doğmuştur. İlk ortaya çıktığı ülke konusunda çelişkiler olsa da Amerika ve İngiltere’de paralel zaman çizgilerinde başladığı söylenilebilir. Pop...