1. Ana Sayfa
  2. Kavramlar
  3. Mimarlık ve Bilişim Biliminin İlişkisi

Mimarlık ve Bilişim Biliminin İlişkisi

featured
Reklam Sponsoru

Bilişim bilimi, bilgi ve hesaplamanın kuramsal temellerini ve bunların bilgisayar sistemlerinde uygulanabilmeleri sağlayan pratik teknikleri araştıran bir bilim dalıdır.

Yüzyıllar boyunca tarihin akışını değiştiren türlü etkenler olmuştur. Bu etkenleri en önemli olanı da, endüstri devrimidir. Endüstri Devrimi, Avrupa’da 18. ve 19. yüzyıllarda yeni buluşların üretime olan etkisi ve buhar gücüyle çalışan makinelerin makineleşmiş endüstriyi doğurması, bu gelişmelerin de Avrupa’daki sermaye birikimini arttırmasına denir. Ayrıca bu devrim, geleneksel mimari tasarım anlayışında da köklü değişikliklere sebep olmuştur. Geleneksel mimarlık anlayışı, teknoloji ve bilişim bilimini bünyesine katarak bambaşka bir rotaya girmiştir.

“Bilgisayar, kullanıcılar tarafından aldığı ham verileri, kendi ana yapısı altında belirlenen bir programa göre işleyebilen, bunlar üzerinde çok sayıda sayısal veya mantıksal işlemler yaparak; yaptığı işlemlerin sonucunu karşılaştırabilen, saklayabilen paylaşabilen ve istenildiğinde kullanıcılara oluşturduğu kullanılabilir bilgiyi sunabilen elektronik bir makinedir. Kısacası bilgisayar, bilgi işleyen elektronik bir makinedir.”  

Reklam Sponsoru

Güneş, A., (2007), “Bilgisayar 1-2 Temel Bilgisayar Becerileri” (Öncü basım evi)

Gelişen teknoloji sayesinde, yeni gelişen üretim teknolojileri ve bu üretim teknolojileri sonucu ortaya çıkan yeni yapı malzemeleri ile tasarımcıların sektöre bakışı ve yapım aşamasındaki detaylar bambaşka bir boyut kazanmıştır. Dünyada uzun süredir etkisini gösteren covid-19 salgını nedeni ile teknoloji kullanımı da hatırı sayılır derecede yaygınlaşmıştır. İnşaat ve yapı sektörü zaten bilişim sektörde ciddi anlamda bir pay sahibiyken, tasarımcılar bu dönemde teknolojiyi daha aktif bir şekilde kullanmaya başlamışlardır. Gelişen coğrafi bilgi sistemleri, üç boyutlu tasarım programları, yeni algoritmalar, bulut bilişim teknolojileri ve 3 boyutlu coğrafi haritalar bu dönemde yeni yazılımlarla daha da geliştirilmiştir.

Gelişen ve değişen dünya üzerinde, hızla ilerleyen bilişim teknolojisi, mimarlık ve bilişim ilişkisini de giderek güçlendirmiş ve geleneksel tasarım anlayışının da bu doğrultuda değişmesine neden olmuştur. Mimarlık ve bilişim ilişkisinin temeli, tasarım teknolojisinin yıllar önce bilgisayar ortamına aktarılıp, yeni çıkan ürünlerle kombin halde kullanmaya ve mimaride yeni ve bambaşka bir boyut kazandırmaya başlamıştır. Yeni tasarlanan akıllı ev sistemleri, peyzaj sulama sistemleri ve bitki bakımları konusunda ortaya çıkan yazılımlar sayesinde bu bağ gün geçtikçe daha çok güçlenmeye devam etmiştir.

Bilişim bilimindeki gelişim ve hızlı değişimin sonuçları olarak, insanların yaşam alanlarına olan bakış açıları da değişmeye başlamıştır. Özellikle mekânsal tasarımlarda, teknoloji kullanımında yaşanan artış sayesinde, tasarımları üç boyutlu olarak inceleme fırsatını bize sunmuştur. Bu sayede yapının zemin raporları doğrultusunda statik olarak ölçümlerinin yapılmasına imkân sağlamıştır. Çevresel etkilere vereceği tepkiler de bu sayede ölçülmekte ve binanın ölü ağırlığı, depremde kırılma yükleri ve buna benzer tüm olgular daha gerçekçi şekilde ölçülmeye başlanmıştır. Yapılan 3 boyutlu tasarımlar sayesinde, aklımızdan geçenleri karşımızdaki kişilere daha kolay bir şekilde anlatma kolaylığı ve sunum zenginliği sunmaktadır. Sanal gerçeklik ve yapay zeka teknolojileri sayesinde, sunumunu yapmak istediğimiz projeye istediğimiz kişileri götürebilir ve projemizle insanları etkileşim içine sokabiliriz.

Mimarlık mesleği projeyi çizen tasarımcının, beyninde oluşan görsel hayalleri işlevsel olarak uygulamaktır. Bu nedenle bilişim bilimi yapı ve inşaat sektöründe insanlara kendini ifade etme açısından büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Tasarımcıya üniversite eğitimi boyunca verilen bilgisayar destekli tasarım dersleri, bilişim sektörü ile tanışması açısından aslında ilk adımdır ve bu nedenle bu dersler tasarımcı için önemlidir. Alınan iki ve üç boyutlu tasarım programları eğitimleri sonrasında, bilgisayar görüntüleri ve animasyon tekniklerini kullanarak, sonuç ürünü incelemek ve uygulamada yaşanabilecek sıkıntı ve problemleri önceden görmek mümkün olmaktadır. İşte bu sebeplerden dolayı, bilişim bilimi sonucu ortaya çıkan programlar kullanılarak yapılan tasarımlar, geleneksel yöntemlerle asla varılamayacak sonuçlara bizi ulaştırabilir. Teknolojik gelişmeler devam ettiği sürece, tasarımcının da kendini bu doğrultuda geliştirmesi ve yeniliklere ayak uydurabilmesi konusu önem taşımaktadır.  

Yorum Yap

Yazar Hakkında

Mimar(2014)-Peyzaj Mimarı(2011) Mezunu, Pay Proje Mimarlık (Bornova-İZMİR) Kurucusu

Yorum Yap