1. Ana Sayfa
  2. İyi Tasarım
  3. Pak Yam Restorasyon Ve Koruma Projesi

Pak Yam Restorasyon Ve Koruma Projesi

featured
Reklam Sponsoru

Restorasyon ve Koruma yapılan Proje alanı Tayland’ın kuzeydoğusunda, Nakhon Phanom eyaletinde bulunmaktadır. 1965’ten bu yana kömür endüstrisi ve endüstriyel tarım tarafından izinsiz olarak tahrip edilen mevsimsel su basar ormanlarını geri kazanmayı ve korumayı amaçlamaktadır.

Proje Alanı

Pak Yam Köyündeki mevsimsel su basar orman, Lower Songkram nehrinin yanında yer almaktadır. Toplam çalışma alanı 994 dönüm olan projenin, 38.4 dönümü Pak Yam Köyü bilgi ve geri kazanım merkezi, 130.4 dönümü Songkram nehri kıyısı olmak üzere toplam tasarım alanı 168.8 dönümdür.   

Proje Amacı:

Pak Yam Köyündeki mevsimsel su basar ormanı eski haline kavuşturup koruyarak, orman ile insanların yaşamını ilişkilendirmek, daha iyi yaşam kalitesi için alanlar yaratmak ve ekolojik-kültürel peyzaj açısından Nakorn Panom ilinde turistlerin ilgi odağı haline getirmeyi hedeflemektedir.

Reklam Sponsoru

Yaprak dökmeyen orman ile mevsimsel su basar orman arasında ekolojik bir geçit oluşturacak bu dinamik manzara, insanlar üzerinde olumlu etkiler bırakacaktır. Mevsimsel olarak sular altında kalan bu alan, peyzaj karakteri, bitki örtüsü, yıllık faaliyetleri ile alan potansiyeli analizleri doğrultusunda uyarlanabilir tasarımlar sayesinde bu alanda yaşamak, insanların farkındalığını simgeleyecek anahtardır.

Lower Songkram nehir havzası “Sezonluk orman” adı verilen ayrı bir ekoloji sistemine sahiptir. Her yıl 3-4 ay boyunca su altında kalan Mekong nehri, kuraklık mevsiminde su seviyesi düştüğünde ise tortusu ile su ürünleri yetiştiriciliği için temel bir fidanlık görevi gören doğal ve ekolojik kaynaklara sahiptir.

Günümüzde havza; yakacak odun ihtiyacı ve tarım endüstrisinde kapitalistlerin istilası, ayrıca ekosistemin bozulmasına yol açan mono kültür (tek tip tarım) için alanın dönüştürülmesi ile büyük ölçüde tahrip olmuştur. Bu nedenle, Pak Yam köyünün bilgi ve ıslah merkezi ile Songkram havzası (Nakorn Panom eyaletinin güney kesiminde) eyaletteki insanlar için turistik cazibe ve öğrenme merkezine dönüştürülerek; havzanın uygun biçimde kullanılması ile farkındalık oluşturacak ve değerinin artması sayesinde, ekolojik ve kültürel peyzaj turizmini destekleyecektir.

Bilgi ve ıslah merkezi, ekolojik ormancılık, aile yanında kalma alanı, toplumun kamusal alanı ve (çiftlik havzasına uygun şekilde uyarlanmış) tarım çiftliği olmak üzere 5 ana bölüme ayrılmıştır. Planlama ve tasarım konsepti hem yağmurlu hem de kuraklık dönemlerinde ekosistemin esnekliği ve dinamiğine odaklanmaktadır. Projeyi başarılı bir şekilde tasarlamak için, Songkram havzasındaki doğal sürecin detaylarını ve aynı zamanda hem kalkınma hem de korumaya pratik olarak karşılık verebilecek planlama yöntemine entegre edilecek çeşitli alanlardaki diğer bilgileri anlamak gerekir.

Planlama Konsepti ‘‘Uyarlanabilir Tasarım’’

Yaşam kalitesinin geliştirmek adına, topluluk alanı, havza kapısı ve havza ıslah alanı dikkate alınarak her alan için en uygun fonksiyonlar master planında 4 bölgeye ayrılmıştır. Ekolojik alan, sosyal alan, ekonomik alan ve sosyo – kültürel alandan oluşmaktadır.

Havzada tahribata uğramış alanların geri kazandırılması, toplumdaki insanların yaşam ile sosyal, ekonomik ve kültürel bağlar kurarak yaşam boyu kaliteyi geliştirmek amaçlanmaktadır.

Havza ıslahına paralel olarak toplumu geliştirmeyi hedeflemektedir. Havzaya kolay erişimin yanı sıra proje, ekolojik turizm, mevsimlik sebze, balık pazarı, Songkram havzası restoranı ile aile yanı işlerinden gelir elde edilmesini sağlayacaktır.

Restorasyon ve Koruma

Ekolojik olaylar, tasarım aşamasında, özellikle yıllık mevsimsel baskında sele neden olan iklimlerde önemli bir rol oynamaktadır. Bu dinamik peyzaj, tasarımı hem kuru hem de ıslak mevsimlerde esnek olmaya zorlamaktadır. Tasarım, havza ve yaprak dökmeyen orman arasındaki bağlantıya (ıslak ve kuru alanlar arasındaki bağlantı) yoğun bir şekilde odaklanmaktadır.

Son olarak, projenin altyapısı, tamamen kırsal bağlam olan mevcut ortama uygun olmalıdır. Geri kazanım sağlayarak ve alanları koruyarak, bir eğitim binası ve ekolojik iz sağlayarak havzayı sürekli olarak gıda kaynağı ile su fidanlığı olacak şekilde ıslah edilmeli ve korunmalıdır. Ayrıca, tasarımda üç farklı ıslah yöntemi uygulanmıştır.

Kırsal Hayatta Daha Kaliteli Yaşam

Sosyal, ekonomik, ekolojik alanları ve sosyo-kültürel alanları desteklemek için yeni bir altyapının kurulması aynı zamanda yaşam kalitesini de arttırmaktadır. Sosyal alan, mevsimsel su basar ormandaki istasyonlardan dördü, köylüler ve ziyaretçiler için hem karşılama alanı hem de dinlenme alanı olan insan ve doğa arasındaki geçittir.

İnsanlar ve mevsimsel sular altında kalan ormanlar (Topluluk Ormanı) arasındaki bağlantıyı (köy-orman yolu) kara yolu oluşturulur. Ekonomik alan, Taze ve Kuru pazar, Köy limanı, geleneksel meydan ve Amfi tiyatro, toplanma alanı birer düğüm olarak yaratılmıştır. Son olarak, sosyo-kültürel alanlar, geleneksel meydanı ve tapınağın iskelesini oluşturmaktadır.

Proje Anahtar İlgi Grubu

Nakorn Panom eyaletinin kalkınma planı, hedefi Hint-Çin hibrit ülkelerinde kültürel, dini ve ekolojik turizmin merkezi haline gelmesi için şehrin doğal ve tarihi cazibe merkezlerini iyileştirmek ve kullanmaktır.

Bu sebeple belediye hükümeti kalkınma politikasını yerine getirmek için Mekong havzasının bir koruma ve sürdürülebilir biyolojik çeşitlilik kullanım projesi olarak “Pak Yam köyünün bilgi ve ıslah merkezi, Lower Songkram havzası” projesini başlatıldı. MWBP (Mekong Wetlands Biyoçeşitliliğin Korunması ve Sürdürülebilir Kullanım Programı)’nın amacı doğal kaynakların korunmasında bilinç oluşturmak ve havzayı doğru bir şekilde kullanmaktır.

Anahtar İlgi Grubunun Projeye Katkısı

Tayland politikasının amacı, ekosisteme ve topluluklara olumsuz sonuçlar bırakmadan Tayland’ın ekonomik ve turizm potansiyelini arttırmak olduğu için, havzanın sınırsız değeri ve nasıl korunacağı konusunda çalışmalar yürütmesidir. Ayrıca;

  • Yerel toplulukların yaşam kalitesini kırsal altyapı ile artırmak, gelirlerini oluşturmak ve sürdürülebilir yaşam tarzlarına ulaşmalarını sağlamak.
  • Havzanın doğal kaynaklarını yönetmek, havzayı geri kazanmak ve korumak amacıyla havza çalışmalarının bilgi merkezi olmak.
  • Havzadaki ekosistemin insanlara olumlu etkilerini artıracak istikrarı ve bolluğu sağlamak.

Proje Gruplarınız İçin Sunum Dosyası

Özellikle öğrenci okuyucularımız için yararlı olacağını düşünerek; okumuş olduğunuz bu projenin sunum dosyasını aşağıdan indirerek, proje gruplarınızda paylaşabilirsiniz.

Yorum Yap

Yazar Hakkında

❝Kent ve doğa gözlemlerini yazarak Dijital & Analog fotoğraflamayı seven bir Peyzaj Mimarı ❁❞

Yorum Yap