1. Ana Sayfa
  2. Grafik Tasarım
  3. Postmodernizmin Mimarideki Rolü

Postmodernizmin Mimarideki Rolü

featured
Reklam Sponsoru

Postmodernizm Nedir?

Genel tanımlamalarda postmodernizmin modernizme karşı düşünce olarak ortaya çıktığı belirtilir fakat Postmodernizmdeki post eki sonra anlamına gelir. 20. Yüzyılın ortalarında baş gösteren postmodernizm; mimari, felsefe, edebiyat, resim gibi alanlarda kendini kısa sürede göstermiştir. Bu kavram 1960’lı yıllardan itibaren kullanılmaktadır. 1979 yılında Jean François Lyotard’ın “Postmodern Durum” adlı eseriyle bir tartışma orta çıkmıştır. 20. yüzyılı etkisi altına alan bu felsefi ekol bazı düşünürlere göre modernizmin devamıyken bazı düşünürlere göre ondan sonrasını kapsamaktadır. Postmodernizmin etkin olduğu zaman dilimi II. Dünya Savaşı sonrasına denk gelmektedir. Postmodernizmin düşünce tarihinin Friedrich Nietzsche ile başladığı kabul edilir. Önemli postmodern düşünürlerin dayanakları Nietzsche ve Heidegger’dir.

Postmodern Mimari

Bu akımın kullanıldığı sanat dallarında daima bir aykırılık yaratan postmodernizmin mimaride kullanımı ise Almanya’daki bir toplantıda Venturi, Jencks, Brown gibi ünlü mimarların katılımıyla ortaya çıkar. Postmodernizmin en büyük karşıtı olan meşhur Frankfurt Okulundan Habermas, bu mimariyi beğenmez ve kulis mimarisi olarak göstermektedir.

Modernist mimarlar postmodern binaları kaba süslü bulurken, postmodern mimarlar da modern binaları gösterişsiz, ruhsuz ve kişiliksiz bulmaktadır.

Reklam Sponsoru

Postmodernistlere göre foksiyonel ve ekonomik inşaatlar binalarda kimliksiz ve ruhsuz bir görüntüye yol açmıştır. Akımın savunucuları hem göz hemde beden konforuna önem vermektedir.

Bu çağ aynı zamanda tuğlanın yenilikçi geleneksellik, el sanatları, klasizm ve koruma gibi çeşitli alanlarda yeniden kullanımına ve nüktenin, süslemenin geri dönüşüne sahne olmuştur.

Postmodern binalar yerel geleneklere, popüler kültüre, Uluslararası Modernizm’e, yüksek teknolojiye aynı anda atıf yapabilir, ama bu faktörlerden birini ön plana çıkarmaz.

Modernist mimarlar postmodern binaları kaba süslü bulurken, postmodern mimarlar da modern binaları gösterişsiz, ruhsuz ve kişiliksiz bulmaktadır.

Postmodernizmden sonra;

Modern mimarinin yeterince önem vermediği estetik çeşitlilik yeni tasarımlarda görülmeye başlamıştır.

Modernitenin karakteristik özelliği olarak tekdüze, renksiz ve ruhsuz tasarımlar yerine çoğullu, çok anlamlı, farklı dekoratif ve süsleme anlayışına sahip, ironik anlamlar taşıyan ve sosyal bağlama uyumlu binalar almıştır. 

Postmodern Mimari Örnekleri

Vanna Venturi House

Postmodern mimari hareketinin ilk önemli eserlerinden biridir. Vanna Venturi House, Philadelphia, Pennsylvania’daki Chestnut Hill semtinde yer almaktadır. Mimar Robert Venturi tarafından annesi Vanna Venturi için tasarlanmıştır ve 1962-1964 yılları arasında inşa edilmiştir.

Neue Staatsgalerie (Staatsgalerie Stuttgart)

1979 ve 1984 yılları arasında inşa edilen bina postmodernizmin özü olarak iddia edilmiştir. Mimarı James Stirling’dir

Portland Building

Postmodern mimari tarzında yapılan Portland Belediye Hizmetleri Binası Oregon, Portland şehir merkezinde 1120 SW 5. Caddesinde bulunmaktadır. Mimarları Michael Graves, Emery Roth’dır.

Abteiberg Müzesi

Abteiberg Müzesi Almanya’nın Mönchengladbach şehrinde yer alan bir sanat müzesidir. Avusturyalı mimar Hans Hollein’in tasarladığı postmodern müze binası tasarımı ile ünlüdür.

Kozmik Spekülasyon Bahçesi

Kozmik Spekülasyon Bahçesi, İskoçya’nın Dumfriesshire kentindeki Portrack House’daki peyzaj mimarı ve teorisyen Charles Jencks tarafından Postmodernizm akımından etkilenerek oluşturulan 30 dönümlük bir heykel bahçesidir.

Yorum Yap

Yorum Yap