1. Ana Sayfa
  2. Çevre
  3. Sigaranın Bitkiler Üzerindeki Etkileri

Sigaranın Bitkiler Üzerindeki Etkileri

featured
Reklam Sponsoru

Sigaranın insan sağlığı üzerindeki etkisinden bahsetmeye gerek yok diye düşünüyorum. Okullarda, hastanelerde, sokaklarda gösteriliyor peki buna rağmen neden sigara tüketimi bu kadar fazla? Acaba sigarının sadece insanlara değil de diğer canlılara da etkisi olduğunu bilsek bırakmamız için bir faydası olabilir mi? Sigara dumanının etkileri nedeniyle sigara içmeyenler de pasif içici olarak zarar görüyor. Peki sigaranın bizlere oksijen üretmeye çalışan bitkiler üzerinde de büyük zararlarının olduğunu biliyor muydunuz ?

Rekor Atık Sigara İzmariti

Her yıl 4,5 trilyon izmaritin yere atıldığı tahmin ediliyor. Sigara izmariti dünyada ki en yaygın çöpler arasında ve ayrışması 18 ayla 10 yıl arasında değişebiliyor buda plastik atıkla eş değer. Doğaya verdiği zarara bakınca insanlarımızı bilinçlendirmemiz gerektiğini anlıyoruz. İçerek sadece kendimize zarar vermiyoruz dolaylı yoldan çevremize büyük zararlarımız dokunabiliyor.

Sigaradan kurtul

Sigara İzmaritleri Bitkileri Nasıl Etkiliyor?

Ecotoxicology and Environmental Safety adlı bilim dergisinde yer alan çalışmaya göre sigara izmaritlerinin topraktaki varlığı yoncanın çimlenme başarısını yüzde 27 ve filiz boyunu da yüzde 28 oranında azaltıyor. Otların da çimlenme başarısı yüzde 10 azalırken, filiz boyları da yüzde 13 azalıyor. ARU Biyoloji Bölümü’nde kıdemli öğretim üyesi ve çalışmanın başyazarı Dr. Dannielle Green “Dünya genelinde sigara izmaritlerinin yaygın olduğu sokaklar ve parklar olmasına rağmen çalışmamız sigara izmaritlerinin bitkiler üzerindeki etkisini gösteren ilk araştırma. İzmaritlerin çimlenme başarısı ve hem otların hem de yoncaların filiz boyu üzerinde zararlı etkisi olduğunu ve yoncanın kök ağırlığını yarıdan fazla azalttığını bulduk” dedi.

Reklam Sponsoru

Sigara sadece insanlar için değil, hayvanlar, bitkiler ve doğa için de zararlıdır

Sigaranın Bitkiler Üzerindeki Etkileri

Sigara Dumanının Bitkilere Etkisi

Yapılan araştırmalara göre sigara dumanına maruz kalan bitkilerin diğer bitkilere oranla daha yavaş büyüdüğü tespit edilmiştir. İnsan sağlığı kadar bitki sağlığını da bu derece etkileyen sigarayı artık bırakmanın vakti gelmedi mi sence de?

Sigaranın Bitkiler Üzerindeki Etkileri

Sigara ve Su Kirliliği

Doğa, sigara endüstrisinden olumsuz etkilenen tek yer değildir. Sigara kullanımının dünyanın su yolları üzerinde kalıcı bir etkisi vardır. Su kirliliğinin en önemli nedenlerinden biri de sigara izmaritleridir. Düzgün bir şekilde atılmadıklarında, sulara karışır.

Sigara izmaritleri okyanuslara, nehirlere ve diğer su yollarına girdiğinde, kimyasallar suyu kirletir. Bu kimyasallar şunlardır:

  • Nikotin
  • Pestisit kalıntıları
  • Gübre

Sigara izmarit atıkları sulara karışarak suda ağır metaller oluşumunu sağlar Bu zararlı toksinler su kalitesini etkiler ve suların hayvanları, insanları ve ekosistemleri üzerinde hasara yol açar.

Sigara ve su kirliliği

Ne mi Yapabiliriz?

Sigaranın çevreye etkileri felakettir. Tütün endüstrisi toprak, su ve havayı kirletir ve zehirli kimyasallar salgılar. Bitkiler, hayvanlar ve insanlar sigaranın olumsuz etkisini hissediyorlar ve bunun durdurulması gerekiyor. Nasıl mı? Toplumsal bilinçle.. Kamunun yasakladığı alanlarda, ormanlar, plajlar, parklarda sigara tüketimini kontrollü bir şekilde yaparak.

Yorum Yap

Yazar Hakkında

KTÜ Peyzaj Mimarlığı Öğrencisi - İlgi Alanları: Bitki Tanıma Değerlendirme ve Bitki Tasarımı.

Yorum Yap