Reklam Sponsoru

Sürdürülebilir Gelecek Proje ve Fikir Yarışması

0

Sponsor

Başvuru İçin Son Tarih: 01 Temmuz 2020

Yarışma Konusu:  Projenin temel amacı gençleri sürdürülebilir kalkınma amaçları ve bu amaçlara ulaşma yolunda etkin kılmak, aktif vatandaşlar olarak sorumluluk almaya teşvik etmektedir. İşe bir kılavuz niteliği taşıyan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından başlamakta yarar görülmüştür.

Gençlerin dünyanın sorunlarını yakından tanımaları, kendi yerellerindeki sorunlarla büyük resmi ilişkilendirmeleri ve evde, okulda ve işte ne gibi adımlar atılabileceği ile hareket geçmeleri için öncelikle http://www.kureselamaclar.org sayfasını incelemeleri, ana ve alt amaçlara hakim olmaları ve daha sonra kendi ilgi alanları ve kaynakları doğrultusunda aksiyon alabileceklerini düşündükleri amaçları belirleyerek proje fikirleri üretmeleri beklenmektedir.

Bu kapsamda başvuru sahibi kişi/ekiplerin aşağıdaki 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacından en az bir ya da daha fazlasını seçtikten sonra bu alanlarda yaratıcı bir ürün, sosyal bir girişim veya farklı proje fikirleri geliştirmeleri beklenmektedir.

Yarışmanın Hedefleri: 

Sürdürülebilirlik Proje Fikri Yarışması, gençlere fırsat veren, gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sağlayan, gençleri aktif ve katılımcı vatandaşlar olarak toplumsal sorunların çözümünde söz sahibi olmaya teşvik eden bir toplumsal yatırım programıdır.

Programın Genel Hedefleri:

 • Aktif, katılımcı ve duyarlı gençler yaratmak
 • Gençliği üretmeye yönlendirerek, yenilikçi ve sürdürülebilir sosyal fayda sağlamak

Programın Özel Hedefleri:

 • Gençlerde sürdürülebilirlik, ekip çalışması, proje geliştirme, sorun çözme, liderlik, sorumlu vatandaşlık bilinci geliştirmek
 • Sürdürülebilir kalkınma ajandasında gençler kanalıyla alternatif çözüm yolları yaratılmasına destek olmak
 • Yaratıcı bir ürün, sosyal bir girişim veya sürdürülebilir bir proje fikri geliştirilmesine yardımcı olmak.

Yarışma Takvimi:

 • 17 Aralık 2019: Yarışma Lansman Toplantısı ve başvuru sürecinin başlangıcı
 • 1 Temmuz 2020:  Proje başvuruları için son başvuru tarihi
 • 15 Mayıs 2020: Ön değerlendirmeyi geçerek finale kalan 10 projenin açıklanması
 • Haziran 2020 (kesin tarih önümüzdeki günlerde belirlenecektir) Finalistlerin seçici kurula sunumları

Katılım Koşulları:

 • Yarışma 15 – 35 yaş arası tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının başvurusuna açıktır.
 • Yarışmacılar yarışmaya bireysel olarak veya en fazla 3 kişiden oluşan ekiplerle katılabilirler. Ekipteki tüm yarışmacıların katılım koşullarını sağlamaları gerekmektedir.
 • Eklenen her proje için, ekip üyelerine ait bilgilerin başvuru sahibi tarafından ayrı ayrı girilmesi gerekmektedir.
 • Daha önce herhangi bir yarışmaya katılarak ödül kazanmış projelerle tekrar başvuru yapılamaz.
 • Yarışmaya sürdürülebilir kalkınma alanında profesyonel olarak çalışanlar katılamaz.
 • Bir başvuru sahibi, bu yarışma kapsamında birden fazla ödül alamaz.
 • Yarışmaya katılacak olan yarışmacılar adına ekip lideri yarışmanın son başvuru tarihine kadar yarışmanın web sayfasında yer alan başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmak zorundadır. Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra ekip lideri diğer üyeleri ekleyebilir.
 • Kurumlar bünyesinde hazırlanan projeler yarışmaya katılamaz.

Ödüller:

 • Birincilik Ödülü: 25.000 TL
 • İkincilik Ödülü: 20.000 TL
 • Üçüncülük Ödülü: 15.000 TL

1. Yarışmanın Arka Planı

Türkiye nüfusunun yarısına yakını 30 yaşın altındadır. Türkiye nüfusunun 4’te 1’ini 15-29 yaş arası genç nüfus oluşturmaktadır. Bu genç nüfusun kendini geliştirmesi ve toplumsal sorunların çözümünde aktif olarak görev alması, toplumsal gelişime önemli katkılar sağlayacaktır.

2008 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının hazırladığı “Türkiye’de Gençlik” konulu İnsani Gelişme Raporu verilerine göre gençler değişimin taşıyıcı gücü olarak önemli bir role sahipler, ancak bu gerçek Türkiye’de yalnızca kısmen kabul edilmektedir (s.13). 2016 İnsani gelişme Raporu’nda ise şu cümle geçmektedir: “Ekonomik cephede ise, gençler için yeni fırsatlar yaratılması ve bu fırsatlardan yararlanabilmeleri için gerekli becerilerin gençlere kazandırılması gerekmektedir.”

Yazarımızın Diğer Yazıları:

Gençlerin katılımı için sunulan fırsatlar çoğu kez sınırlı ve kısıtlı kalmaktadır. Türkiye’de gençler kendilerine daha fazla fırsat ve seçenekler sunulduğu takdirde, vizyonları ve enerjileri ile ailelerine, topluma ve yakın çevrelerine ve geniş anlamda sosyal değişime güçlü katkılar sağlayabileceklerdir.

Gençlere güvenmek, sorumluluk vermek, onları gerekli bilgi ve becerilerle donatmak, önlerini açmak hem kendi sorunlarının çözümüne, hem de toplumsal fayda kapsamının genişlemesine olumlu katkı yapacaktır.

2015 yılında Birleşmiş Milletler tarafından günümüz sosyal ve çevresel sorunlarına yönelik bir seferberlik niteliği taşıyan ve özel sektör, eğitim kurumları, uluslararası kurumlar, sivil toplum ve bireylere açık çağrı niteliği taşıyan 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı lanse edilmiştir. http://www.kureselamaclar.org

Tüm paydaşların aksiyona geçmesini ve gezegenin sürdürülebilirliğine katkı yapmasını hedefleyen bu girişimin toplumun tüm kesimleri tarafından bilinmesi önem taşıyor. Ülkemizin ve dünyanın geleceği için gençlerde sürdürülebilirlik bilincinin oluşması ve sorumlu vatandaşlar olarak aktif bir şekilde sorunların çözümü için çalışmaları gerekiyor.

Gençlerin edilgen değil etkin olduğu; toplumsal hayatta seyirci değil, aktör olduğu; toplumsal sorunlara karşı duyarlı ve sorumlu vatandaşlar olduğu bir ortamın oluşumuna katkı sağlamak amacıyla Almanya Büyükelçiliği Sürdürülebilirlik Proje Yarışması düzenlemeye karar vermiştir.

2. Yarışmanın Hedefleri

Sürdürülebilirlik Proje Fikri Yarışması, gençlere fırsat veren, gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sağlayan, gençleri aktif ve katılımcı vatandaşlar olarak toplumsal sorunların çözümünde söz sahibi olmaya teşvik eden bir toplumsal yatırım programıdır.

Programın Genel Hedefleri:

 • Aktif, katılımcı ve duyarlı gençler yaratmak
 • Gençliği üretmeye yönlendirerek, yenilikçi ve sürdürülebilir sosyal fayda sağlamak

Programın Özel Hedefleri:

 • Gençlerde sürdürülebilirlik, ekip çalışması, proje geliştirme, sorun çözme, liderlik, sorumlu vatandaşlık bilinci geliştirmek
 • Sürdürülebilir kalkınma ajandasında gençler kanalıyla alternatif çözüm yolları yaratılmasına destek olmak
 • Yaratıcı bir ürün, sosyal bir girişim veya sürdürülebilir bir proje fikri geliştirilmesine yardımcı olmak.

3. Katılım Koşulları

 • Yarışma 15 – 35 yaş arası tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının başvurusuna açıktır.
 • Yarışmacılar yarışmaya bireysel olarak veya en fazla 3 kişiden oluşan ekiplerle katılabilirler. Ekipteki tüm yarışmacıların katılım koşullarını sağlamaları gerekmektedir.
 • Eklenen her proje için, ekip üyelerine ait bilgilerin başvuru sahibi tarafından ayrı ayrı girilmesi gerekmektedir.
 • Daha önce herhangi bir yarışmaya katılarak ödül kazanmış projelerle tekrar başvuru yapılamaz.
 • Yarışmaya sürdürülebilir kalkınma alanında profesyonel olarak çalışanlar katılamaz.
 • Bir başvuru sahibi, bu yarışma kapsamında birden fazla ödül alamaz.
 • Yarışmaya katılacak olan yarışmacılar adına ekip lideri yarışmanın son başvuru tarihine kadar yarışmanın web sayfasında yer alan başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmak zorundadır. Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra ekip lideri diğer üyeleri ekleyebilir.
 • Kurumlar bünyesinde hazırlanan projeler yarışmaya katılamaz.

4. Yarışmanın Konusu

Projenin temel amacı gençleri sürdürülebilir kalkınma amaçları ve bu amaçlara ulaşma yolunda etkin kılmak, aktif vatandaşlar olarak sorumluluk almaya teşvik etmektedir. İşe bir kılavuz niteliği taşıyan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından başlamakta yarar görülmüştür.

Gençlerin dünyanın sorunlarını yakından tanımaları, kendi yerellerindeki sorunlarla büyük resmi ilişkilendirmeleri ve evde, okulda ve işte ne gibi adımlar atılabileceği ile hareket geçmeleri için öncelikle http://www.kureselamaclar.org sayfasını incelemeleri, ana ve alt amaçlara hakim olmaları ve daha sonra kendi ilgi alanları ve kaynakları doğrultusunda aksiyon alabileceklerini düşündükleri amaçları belirleyerek proje fikirleri üretmeleri beklenmektedir.

Bu kapsamda başvuru sahibi kişi/ekiplerin aşağıdaki 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacından en az bir ya da daha fazlasını seçtikten sonra bu alanlarda yaratıcı bir ürün, sosyal bir girişim veya farklı proje fikirleri geliştirmeleri beklenmektedir.

5. Başvuru

Proje Türleri

Proje başvuru formu ile detaylandırılmış ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarına uygun geliştirilmiş proje fikirleri bu yarışma kapsamında değerlendirilecektir.

Faaliyet Türleri

Teklif edilen projeler, proje amaçları kapsamında aşağıda listelenen faaliyetleri içerebilir. Söz konusu faaliyetler örnek olarak verilmiştir ve aşağıda listelenenlerle sınırlı değildir.

 • Seminerler, konferanslar, tartışmalar, atölye çalışmaları organizasyonu ile bilgilendirmek
 • Ağ oluşturma etkinlikleriyle bağlantı sağlamak, iletişimi artırmak
 • Teknoloji ve sosyal medya kullanımıyla bilgi paylaşımını mümkün kılmak
 • Kamu bilgilendirme ve bilgiyi yayma kampanyaları yapmak
 • Gençlik festivalleri, konserler, yaz kampları vs. ile paylaşımlarda bulunmak
 • İnternet siteleri, medya bültenleri, haber dergileri ve diğer basın araçlarıyla bilgiyi yaymak
 • Yenilikçi ürün prototipleri geliştirmek

Uygun olmayan projeler: Başvuruda bulunamayacak projeler

 • Belirli bir siyasi görüşü destekleyen veya belirli bir siyasi kitleyi hedefleyen projeler
 • Halihazırda bir herhangi bir fon kaynağından destek alan/ daha önce almış olan projeler

Başvuru Formu

Başvurular surdurulebilirgelecek.com web sitesi üzerinden online başvuru formu doldurularak yapılacaktır.

Katılımcıların web sitesine projelerini yükleyebilmesi için önce site üzerinden sisteme kayıt olmaları gerekmektedir. Ardından oluşturdukları üyelik hesabına giriş yaparak, sol kısımda bulunan ‘’proje yükle’’ butonuna tıklayarak projelerini yükleyebilirler. Grup başvurularında ise üyelik kaydını grup liderinin yapması ve ardından gruptaki diğer kişilerin bilgilerini ‘’üye ekle’’ butonunu kullanarak ayrı ayrı girmesi gerekmektedir.

Başvuru sahibinin/ sahiplerinin birden fazla farklı proje fikri ile başvurmak istemesi halinde, açtıkları hesap içerisinden yeni proje kayıtlarını oluşturmaları gerekmektedir.

Bu formatın dışında gönderilmiş olan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır. Başka yollarla (örneğin; faks, elektronik posta veya mesaj ile) gönderilen ya da adrese kargo ile yollanan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru Formu EKSİKSİZ olarak doldurulmalıdır.

Başvuru sahiplerinin seçim kriterlerini dikkate alarak başvurularını tamamlamaları tavsiye edilmektedir. Bu bakımdan, başvuru sahiplerinin Başvuru Kılavuzu’nu dikkatlice okumaları tavsiye edilmektedir.

Başvuruların Teslimi için Son Tarih

Son başvuru tarihi 1 Temmuz 2020, yerel saat ile 17:00’dir.

Son başvuru tarihinden sonra sunulan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurular ile İlgili Daha Detaylı Bilgi

Sorularınızı, info@surdurulebilirgelecek.com e-posta adresine yönelterek proje yarışması ve başvurunuzla ilgili daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Sorularınızı e-posta yoluyla yöneltmeden önce projenin internet sitesinde yer alan bilgilere göz
atmanızı rica ederiz.

6. Yarışma Takvimi

Yarışmanın yönetimi, Almanya Büyükelçiliği adına Bilim Sende ve Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı yürütümündedir. Gelen proje fikirlerini değerlendirecek olan Seçici Kurul, sürdürülebilir kalkınma konularında uzman STK liderleri, sosyal girişimciler, akademisyenler, uluslararası kurum temsilcileri ve Almanya Büyükelçiliği yöneticilerinden oluşmaktadır. Yarışma için yapılan başvurular bir ön eleme süreci ile değerlendirilecek, final için en iyi 10 proje fikri seçilecektir. Yarışmanın seçici kurulu, grupların sunumunu dinledikten sonra son 10 proje içinden ilk 3 sırayı alan projeleri belirleyecektir. Seçici kurulu oluşturan isimler belirlendiğinde proje web sitesinde yayınlanacaktır.

17 Aralık 2019

Yarışma Lansman Toplantısı ve başvuru sürecinin başlangıcı

1 Temmuz 2020

Proje başvuruları için son başvuru tarihi

10 Temmuz 2020

Ön değerlendirmeyi geçerek finale kalan projelerin açıklanması

Finalistlere verilecek olan proje eğitimi ve jüriye yapılacak olan online sunumların tarihleri önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

7. Ödüller

Yarışma kapsamında seçilecek ilk üç projeye verilecek ödül miktarları şu şekildedir:

Birincilik Ödülü: 25.000 TL
İkincilik Ödülü: 20.000 TL
Üçüncülük Ödülü: 15.000 TL

8. Başvuruların Değerlendirme Kriterleri

Başvurular aşağıdaki değerlendirme aşamalarına tabi tutulacaktır:

 1. İdari kontrol ve başvuru sahiplerinin uygunluğunun teyidi
 2. Proje içeriklerinin değerlendirilmesi

1. Aşama: İdari Kontrol ve Başvuru Sahiplerinin Uygunluğunun Teyidi

Aşağıdakiler değerlendirilecektir:

 • Son başvuru tarihine uyulmuştur.
 • Bu çağrı için yayınlanan Başvuru Formu tam olarak doldurulmuştur.
 • Talep edilen ek belgeler sağlanmıştır.

2. Aşama: Proje İçeriklerinin Değerlendirilmesi

İdari kontrol ve başvuru sahiplerinin uygunluğunun teyidinden sonra projeler iki elemeden geçecektir.

Ön Eleme

Ön eleme sonucunda finale kalacak 10 proje, değerlendirme kriterleri doğrultusunda yarışmanın düzenleme komitesi tarafından belirlenecektir.

Seçici Kurul Değerlendirmesi

İkinci Eleme, sürdürülebilir kalkınma konularında uzman STK liderleri, sosyal girişimciler, akademisyenler, uluslararası kurum temsilcileri ve Almanya Büyükelçiliği yöneticilerinden oluşan Seçici Kurul tarafından gerçekleştirilecektir.

Finale kalan 10 proje ekibi seçici kurula yapacakları sunumlar, seçim kriterleri ve sunuma yönelik ilave kriterler dahilinde değerlendirilecek ve ödüllendirilecek 3 proje belirlenecektir.

Değerlendirme aşamasında aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurulacaktır.

Değerlendirme Kriterleri
BölümEn Yüksek Puan
1. Sunulan Projenin İlgililiği10
1.1 Projenin program hedeflerine katkısı5
1.2 Projenin Kalkınma Hedefleriyle ilgililiği5
2. Projenin Etkililiği40
2.1 Tasarlanan projenin gerçek bir ihtiyaca yönelik olması10
2.2 Tasarlanan projenin uygulanabilirliği10
2.3 Tasarlanan projenin özgünlüğü10
2.4 Tasarlanan projenin öngörülen çarpan etkisi10
3. Sürdürülebilirlik25
3.1 Projenin sürdürülebilirliği10
3.2 Yerel kaynak olasılıkları ve STK-Yerel yönetim işbirlikleri10
3.3 Proje fikrinin yeni ve erken aşama olması durumu5
4. Proje Sunumu25
4.1 Proje bütçesi ile içeriğin tutarlılığı5
4.2 Proje bütünlüğü ve ifade açıklığı10
4.3 Proje planlaması10
En Yüksek Toplam Puan100

Seçim Süreci

Başvurular aşağıdaki değerlendirme aşamalarına tabi tutulacaktır:

 1. Ön eleme: İdari kontrol ve başvuru sahiplerinin uygunluğunun teyidi
 2. 1’inci eleme: Başvuru Formunun değerlendirilmesi ile finale kalan 10 projenin belirlenmesi.
 3. 2’nci eleme: Başvuru Formu ve proje sunumunun değerlendirilmesi ile kazanan 3 projenin belirlenmesi.

Detaylı bilgi, başvuruların değerlendirilmesi ve seçim kriterleri bölümünde açıklanmaktadır.

Eleme aşamalarından sonra proje sahipleri, yazılı olarak ve e-posta yoluyla bilgilendirilirler. Finale kalan proje sahiplerinden ek belgeler istenebilir. Ayrıca, surdurulebilirgelecek.com sayfasından giriş yapılarak projenin durumu takip edilebilecektir.

Yeni yazılarımızın cihazınıza anlık bildirim olarak gelmesini ister misiniz? Bildirimlere Abone olun.

Yorumlarınızı Merak Ediyoruz.