1. Ana Sayfa
  2. Bahçe Bakımı
  3. Tohum Ekimi Nasıl Olmalıdır?

Tohum Ekimi Nasıl Olmalıdır?

featured
Reklam Sponsoru

Bahçe çiçeklerinin tohumları seralarda yada açıkta hazırlanmış yastıklara, kasalar, saksılara yada polietilen torbalara ekilebilir.
Tohumların ekim zamanı yetiştirilecek bitkinin türüne bağlı olarak değişmekle birlikte çoğunlukla ilkbahar yada sonbahar başıdır.
Ekim yöntemi tohumun irilik ve ufaklığına göre değişmektedir. Tohumlar sıraya yada yüzeye serpme şeklinde uygulanabilmektedir. Çok küçük tohumlar toprağın yüzeyine serpilerek, orta irilikteki tohumlar sıra üzerine, iri tohumlar ise 2.5 cm aralıkla açılacak yüzlek çukurlara ekilir. Tohumlar ekilmeden önce çimlendirme ortamı iyice nemlendirilmelidir.
Bahçe çiçeklerinin ekimi sırasında göz önünde bulundurulacak konu tohumlar arasında olabildiğince eşit aralık bulundurulması ve sık ekim yapmakta kaçınılmasıdır. Aksi takdirde fideler istenmeyen nitelikte büyür ve gelişir, yani cılız olur.
Tohumlar ekildikten sonra üzeri tohumunu iriliğine uygun kalınlıkta gübrelenmemiş bir harç tabakasıyla kaplanır ve tohumun toprakla iyice temas etmesini sağlamak için tahta tokmakla bastırılır. Genel olarak tohumların ekim derinliklerini kendi büyüklükleri kadar hesaplamak gerekir. Ekilen tohumların üzeri en çok kendi çaplarının 2-3 katı kadar bir harç tabakası ile örtülür. Aksi halde tohumlar havasızlıktan ölür. Çok ince hafif tohumların üzerlerinin örtülmesine gerek yoktur. Bunların yalnızca toprak yüzeyine serpilerek düzgün bir tahta ile hafifçe bastırılmaları gerekir. Bu arada ortamın üst katmanının çok ince elenmiş olmasına özen gösterilmelidir.
Tohumların üzerleri harç ile kapatıldıktan sonra, tohum yastığı çok ince delikli süzgeç ile sulanmalıdır. Tohum yastığı basınçlı su ile sulandığı takdirde ekilen tohumlar yüzeyden yıkanarak yastığın kenarlarına doğru gider. Böylece çimlenme olumsuz yönde etkilenebilir.
Çimlenmenin başlangıç aşamasında su kaybını azaltmak için tohum yastığının üzeri bir cam yada polietilen örtü ile kapatılır. Tohum ekiminden çimlenmeye kadar ortamın nemli olması istenir. Bu nedenle ara sıra su gereksinimini karşılamak üzere kontroller yapılır.
İyi hazırlanmış bir çimlendirme ortamında sağlam tohumlar ekildiği takdirde, optimum koşullarda tohumlar genellikle 7-10 gün içerisinde çimlenerek toprak yüzüne çıkarlar. Bitki çeşidine bağlı olarak bazı tohumların çimlenmesi daha uzun sürelerde olabilmektedir. Yastık yada kasalarda ilk fideler gözükünce tüm örtüler kaldırılarak fidelerin ışık almaları sağlanmalıdır.

Yorum Yap

Yazar Hakkında

Peyzaj Mimarlığı Doktora Öğrencisi. Peyzax'ın kurucu ve idarecisi. Bilim, Sanat, Felsefe ile ilgileniyor.

Yorum Yap