1. Ana Sayfa
 2. Çevre
 3. Geri Dönüşüm Nedir? Nasıl Yapılır?

Geri Dönüşüm Nedir? Nasıl Yapılır?

featured
Reklam Sponsoru

Geri dönüşümü kısaca tanımlayacak olursak; kullanım dışı kalan bazı malzemelerin belirli süreçlerden geçirilerek yeniden üretim sürecine dahil edilmesidir.

Fakat geri dönüşüm, bu standart tanımlamanın çok daha ötesinde ve önemli bir konudur. Günümüzde birçok hurdacı firması ve belediyeler tarafından toplanan atıklar; depolanmakta, geri dönüştürülmekte veya bertaraf edilmektedir.

Reklam Sponsoru

Hurdacılık sektörü, günümüzde birçok hurda türünün alınıp satıldığı, hem doğanın hem de tüketicilerin kazandığı en önemli sektörlerden biridir.

Örneğin, hurdacılar tarafından alım satımı yapılan birçok değerli malzeme bulunur. Bu hurda malzemeler, bakır, demir, alüminyum, krom, kablo, sarı pirinç, plastik, kağıt, cam vb.’dir. Hurdacı firmalarının sunduğu hurda fiyatları ile bu hurda malzemeleri geri kazandırarak, hem bütçenize hem de doğaya katkıda bulunabilirsiniz.

geri dönüşüm dünya benzetmesi

Geri Dönüştürülebilir Malzemeler Nelerdir?

Geri dönüştürülebilir malzemeler, belirli fiziksel ve kimyasal işlemlere tabi tutularak tekrardan üretim sürecine dahil edilebilir. Bu süreç oldukça tasarrufludur ve daha yaşanılabilir bir doğa için önemli ölçüde gerekmektedir.

Hangi maddeler geri dönüştürülebilir?

 • Cam
 • Kâğıt
 • Metal
 • Plastik
 • Piller
 • Motor yağı
 • Akümülatörler
 • Beton
 • Organik atıklar
 • Elektronik atıklar
 • Tekstil
 • Ahşap
 • Solvent Bazlı Atıklar

olarak sıralayabiliriz. Bu atıkların tamamı geri dönüşüm projeleri kapsamında veya hurdacı firmaları tarafından alınarak geri kazandırılmaktadır.

Geri Dönüşümün Önemi

Geri dönüşüm tarihin birçok noktasında yaygın olarak uygulanmış bir yöntemdir. Bazı dönemlerde ise ekonomik zorluklar sonucu ve ham madde ihtiyacının karşılanması için uygulanan geri dönüşüm, günümüzde ise sağladığı birçok fayda için uygulanması ve teşvik edilmesi gereken bir konudur.

Geri dönüşümün etki alanları;

 • İklim Değişikliği
 • Doğal Kaynakların Korunması
 • Doğal Yaşam ve Çevrenin Korunması
 • Enerji Tasarrufu
 • İstihdam
 • Ekonomi

IPPC’ye göre iklim değişikliğine neden olan sera gazı emisyonlarının, insan faaliyetleri sonucunda olduğu bilinmektedir. İnsan faaliyetlerinden kasıt ise, fosil yakıtların kullanılması, ormansızlaşma, sentetik gübre kullanımı, endüstriyel süreçler ve hayvancılık olarak düşünülebilir.

Tüik verilerine göre sera gazı emisyonları ise;

 • %71.6 ile enerji kaynaklı ( fosil yakıt kullanımı vb.)
 • %12.5 tarımsal faaliyetler ( ormansızlaşma vb. )
 • %12.5 ile endüstriyel süreçler
 • %3.4 oranla atıklar oluşturmaktadır.

(2018 Tüik)

Peki bu veriler ışığında yapılacak her geri dönüşüm bize ne kazandırır?

 • İklim değişikliğini önlemeye yardımcı olur.
 • Sınırlı olan doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlar.
 • Doğal yaşamın korunmasını sağlar.
 • Çevrenin daha temiz olmasını ve korunmasını sağlar
 • Deniz ekosistemindeki canlıları korur.
 • Ekonomik olarak önemli ölçüde katkı sağlar.
 • Ormanların tahrip edilmesini önler.
 • Hurda alım satımı yapan binlerce kişiye istihdam sağlar.
 • Yüksek oranda enerji tasarrufu sağlar.

Metallerin Geri Dönüşümü

Metallerin geri dönüşümü, diğer birçok atığa göre daha fazla yapılmaktadır. Bunun nedeni ise kullanım alanlarının sıklığından dolayı daha değerli olması ve metallerin yapısal özellikleridir.

Hurda metallerin geri kazanımını sağlamak oldukça ekonomik bir seçimdir ve aynı zamanda ormanların tahrip edilmesini önler. Ayrıca hurda metaller geri dönüştürüldüğünde yapısal özelliklerini kaybetmezler ve tekrar tekrar geri dönüştürülebilirler.

Metal atıklar nelerdir?

 • Bakır
 • Demir
 • Alüminyum
 • Krom
 • Sarı Pirinç
 • Kablo
 • Çelik
 • Çinko
 • Nikel
 • Kalay
 • Gümüş
 • Kurşun

Ham madde ihtiyacını dönüşüm süreçleri ile karşılamak, o ham maddeyi doğal kaynağından çıkarmaya oranla, alüminyum için %95, bakır için %85, çelik için %74 ve demir için %75 oranında enerji tasarrufu sağlamaktadır. Veriler yaklaşık olarak verilmiş olsa da, hurda metalleri (metal atıkları) geri dönüştürmek enerji tasarrufu ve birçok fayda ile sonuçlanır.

Bu faydaların haricinde ticari olarak kazanç elde etmek için hurdalarınızı biriktirebilir ve hurda türüne göre hurdacı firmalarına satabilirsiniz.

Örneğin; Mertsan Hurdacılık, şuan 5 İL, 79 İLÇE’ de hurdacılık hizmeti sunan bir hurdacı firmasıdır. Hurda alım satım süreçlerinde özveriyle çalışan ekip, hurdacılık sektörüne yeni bir boyut kazandırıyor diyebiliriz.

Minimum kâr oranları ile sundukları hurda fiyatları, tamamen geri kazanım oranlarını artırmaya yöneliktir. Hurda alım satımı konusunda İstanbul içinde ve çevre illerde adresten hurda alımı yaparak, hurda metalleri geri kazandırmaktadır.

Bu sayede, hurda metaller ile ticari kazanç elde ederken aynı zamanda geri dönüşümün faydaları ile geleceğe yatırım yapmış olursunuz..

Kağıt Geri Dönüşümü

Kağıtların geri dönüşümünde ise kağıtlar, kağıt hamuru hazırlamak için su içerisinde bekletilir ve bu sayede liflerine ayrılır. Kağıt üzerindeki mürekkebi ayırmak için ise sodyum hidroksit veya sodyum karbonat kullanılır. Ve sonrasında hazır olan kağıt lifleri, geri dönüşmüş kağıt üretiminde kullanılır.

2020 yılında 38 milyar ₺’ ye yaklaşan atık ve geri dönüşüm sektöründe, kağıt dönüşümünün önemli bir yeri vardır. Bilindiği üzere kağıtlar ağaçlardan üretilmektedir ve kağıt geri dönüşümü ile ormanlar daha az tahrip edilebilir.

Örneğin, 1 ton kağıdın geri kazanımını sağlamak, yetişmiş 17 adet çam ağacını yani yaklaşık olarak 85 m2 lik ormanlık bir alanın yok edilmesini önlemektedir.

Dünyada ise kağıt üretiminin yalnızca %50’ si geri kazanılırsa her yıl 8 milyon hektarlık ormanlık alanın korunması sağlanır.

Ağaçların depoladıkları karbondioksit oranları düşünüldüğünde ormanların tahrip edilmesi iklim değişikliğine neden olan önemli faktörlerden biridir.

Daha yaşanılabilir bir doğa için bugün geri dönüşüme gereken önemi vermezsek iklim değişikliği sonucu bazı şeyler için geç kalabiliriz.

Atık kağıtların geri dönüşümü yine birçok hurdacı firması tarafından yapılmaktadır. Biriktirilen atık kağıtları, hurda kağıt fiyatları üzerinden hurdacılara satabilir veya belediyelerin atık kağıt toplama merkezlerine gönderebilirsiniz.

Plastik Geri Dönüşümü

Plastik, Alexsander Parkes tarafından “ Parkesin “ adıyla, nitroselüloz, kâfur ve alkolün karışımıyla 1862 yılında icat edilmiştir. Bugün ise plastikler pek çok tüketici ürünü için kullanılmaktadır ve tüm plastikler aynı özelliklere sahip değildir. Yani bir başka deyişle her plastik aynı şekilde geri dönüştürülüp bertaraf edilemeyebilir.

Plastikler, doğada 1000 yıl kadar kalabilmektedir ve çevreyi en çok kirleten atıklardan biridir.

Plastik Atıklar Nelerdir?

 • Pet şişeler
 • Şişe Kapakları
 • Su Damacanaları
 • Ambalajlar
 • Naylon Posetler
 • Plastik Kutular
 • Pet Bardaklar
 • Temizlik Malzemesi Ambalajları
 • Kişisel Bakım Ürünleri
 • Kompakt Diskler
 • Biberonlar
 • Yoğurt Kapları

vb. gibi çoğaltılabilir.

1 ton plastik atığın geri dönüştürülmesi ile 5.774 Kwh enerji, 16.3 varil petrol ve yaklaşık 23 metreküp doğal arazi kullanımından tasarruf edilmektedir.

Plastiklerin çevreye atılması veya yakılması ise hava ve çevre kirliliğine neden olurken hali hazırda okyanuslarda 150 milyon ton plastiğin varlığından söz edilmektedir. Verilere göre ise bu plastiğin üzerine her yıl 8 milyon ton daha plastik atık eklenmektedir.

Denizlerin ekosistemine zarar veren bu plastik atıklar, deniz canlılarını olumsuz yönde etkilerken bu durum insanlık için utanç verici olmalıdır.

Plastik atıkların geri dönüşümü için belediyeler tarafından oluşturulan plastik atık toplama kutuları doğrudan dönüşüm merkezlerine gönderebilirsiniz. Veya ticari kazançlar elde etmek istediğinizde plastik hurdası alan hurdacı firmaları ile iletişime geçerek hurda fiyatları üzerinden hurdanızı değerlendirebilirsiniz.

maske takan balık resmi

Geri Dönüşüm Projeleri

İlk iki başlıkta geri dönüşümün tanımını, geri dönüştürülebilir maddeleri ve dönüşümün öneminden bahsettik. Bu son başlığımızda ise “geri dönüşüm projeleri“ ile neler yapılabilir onlara değineceğiz.

Tüketim çağında yaşıyor olmanın getirdiği dezavantajlar kapımızı çalmadan satın aldığımız ürünlerden maksimum faydayı almaya odaklanmalıyız. Değerli görülen ve alım satımı yapılan hurda çeşitlerini satarak veya evimizdeki ürünleri tekrar tekrar kullanarak geri kazanım sürecine katılabiliriz.

Geri dönüşüm ile ilgili projeler sayesinde atık miktarının azaltılmasına katkı sağlayabilir ve daha ekonomik fiyatlarla yepyeni ürünlere sahip olabiliriz. Bu bağlamda faydalanabileceğinizi düşündüğümüz bazı kolay geri dönüştürülmüş projelerini sizler için derledik..

Metal Geri Dönüşüm Projeleri

Söz konusu hurda metaller olduğunda birinci seçenek belirli bir yerde biriktirip hurda alımı yapan firmalara satmak olabilir. Biriktirme şansına sahip değilseniz veya biriktirme potansiyeline sahip olmayan hurda metaller için milyonlarca fikirden birkaçına göz atalım!

Küçük araştırmalar yaparak binlerce dönüşüm fikrine sahip olabilirsiniz. Özellikle pinterest bu konuda oldukça iyidir. Görsel paylaşım platformu olan pinterest’ e metal geri dönüşüm projeleri yazarak binlerce fikre sahip olabilirsiniz.

Kağıt Geri Dönüşümü

Kağıt dönüşüm projeleri ile yine birçok dekoratif ve kullanışlı ürünlere sahip olabilirsiniz. Biriktirip satmak gibi bir niyetiniz yoksa geri dönüştürüp yeni ürünler elde etmek en mantıklı seçenektir.

Plastik Geri Dönüşüm Projeleri

Plastik atıklar dünyayı en çok kirleten atıklardan biridir. Bu nedenle plastik atık geri dönüşüm projeleri oldukça önemlidir. Gerek çevremize gerekse denizlere atılan bu atıklar diğer birçok atık çeşidinde olduğu gibi hurdacılar tarafından alınıp satılmaktadır. Biriktirdiğiniz hurda plastikler için güncel hurda plastik fiyatları ile hurdanızı değerlendirebilirsiniz.

Yorum Yap

Yazar Hakkında

Yorum Yap