Sponsor

Bir Sanat Akımı Olarak “Kübizm”; ve Öncüleri

0

20 yy. da büyük bir devrim yaparak temsile dayalı sanatı geride bırakan bir Fransa’da başlayan bir sanat akımıdır. Kübist sanatçılara göre bir eser sadece göründüğü kadar değildi, görünmeyen yanlarının da bize anlatmak istediği detaylar da ele alınmalıydı. Kübizm ilk yıllarında eleştirilerin hedefi olmuş, algılanamamıştır. O kadar ki “Küb”,”Kübik” isimleri bu akımı alaya almak amacıyla eleştireller tarafından takılmıştır. Ancak zamanla sanatçılar tarafından bu isimler benimsenmiş ve böylelikle kübizm sanat akımı ismiyle kabul görmüştür.

Kübizm Nedir?

Kübizm 1. Dünya savaşından sonra dağılan dünyanın yankılarıyla ortaya çıkan bir çok sanat akımından birisidir. 1907 ve takibindeki yıllarda Paris’te ilk eserler ortaya çıkmıştır. Akımın ilk yankıları Fransa ve çevresi iken kısa sürede tüm dünyada ses getirmeye başlamıştır. Kübizmde amaç bir nesnenin varlığının ötesinde gözle görülemeyen yanlarını da görmekti. bunun etkisi olarak kübist sanatçılar nesnelerde ışık oyunlarını bolca kullandılar ancak bu doğal ve gerçekçi bir ışık değildi. Nesneler genelde hacimleri oldukça belli edilecek şekilde çiziliyordu. Nesneler parçalanıyor her parça tek tek vurgulanıyor ve resim sanatıyla tekrar bir araya getiriliyordu. Bunu “önce parçala, sonra birleştir” olarak ifade etmişlerdi.

Cezanne bir resimde var olan tüm ögelerin geometrik şekillerle anlatılabileceği fikriyle kübizme yön verenlerdendir. Cezanne’ye göre doğada var olan her nesne, her şekil geometrik olarak tanımlanıp, resmedilebilirdi.

Kübizm Öncüleri Kimlerdir?

Ressam, heykeltıraş, şair, sahne tasarımcısı, oyun yazarı; Pablo Picasso

Ressam ; Robert Delaunay

Ressam, heykeltıraş, seramik tasarımcısı, film yapımcısı; Fernand Léger

Ressam ve heykeltıraş; André Lhote

Mimarlıkta Kübizm Öncüleri

Stüdyo 1889-1909

Prag’da Ev, 1914

Houses (Evler), 2016

Apartment

Tetris Apartment, Slovenya

Prag’da bir ev girişi

FavoriteLoadingFavorilere Ekle

Yeni yazılarımızın cihazınıza anlık bildirim olarak gelmesini ister misiniz? Bildirimlere Abone olun.

Cevap Ver

Yorumlarınızı Merak Ediyoruz.