Sponsor

Peyzaj Mimarları artık Kamu'da Mimar kadrolarına atanamayacak!

0

Yükseköğretim Kurulu, Devlet Personel Başkanlığının görüşü doğrultusunda 2012 yılında almış olduğu kararı iptal ederek, İç Mimar Programı ile Peyzaj Mimarlığı Programı mezunlarının Mimarlık eğitimine eşdeğer bir eğitim almadıklarından Mimar kadrolarına atanmalarının uygun olmadığını kararlaştırdı.

İlgi:
a) Devlet Personel Başkanlığı’nın 30.01.2017 tarihli ve 567 sayılı yazısı
b) İçişleri Bakanlığı (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)’nün 25.09.2017 tarihli ve 19797 sayılı yazısı
c) İçmimarlar Odası’nın 09.08.2017 tarihli ve 2017/166 sayılı yazısı
ç) Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nın 18.09.2017 tarih ve 10940 sayılı yazısı 25/01/2012 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 43/b maddesi uyarınca, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nın görüşü de dikkate alınarak, İçmimarların Teknik Hizmet Sınıfı kadrolarda istihdam edilebileceklerine ve kadro unvanlarında içmimar kadrosunun bulunduğu kurumlarda içmimar kadro unvanını, içmimar kadrosunun bulunmadığı kurumlarda ise ”Mimar” kadro unvanını kullanabileceklerine karar verilmiştir. Devlet Personel Başkanlığı’nın ülkemizde mimarlık mesleği kendi içerisinde mimarlık, içmimarlık ile şehir ve bölge plancılığı şeklinde farklı ihtisaslaşmaya gitmiş bulunmakta olduğunu, bu ayrımın mimarlar ile içmimarlar arasında eğitim, mezuniyet unvanı, kayıt olunan oda, üyelik şartları, görev tanımı, imza yetkisi ve fenni mesuliyet gibi bir çok alanda kendini gösterdiği belirtilerek 25.01.2012 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararının yeniden incelenmesini ve mezunlarının kamu kurum ve kuruluşlarında münhal bulunan ”Mimar” kadrosuna atanıp atanamayacağı konusundaki yazısı 18.10.2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 43/b maddesi uyarınca Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nın görüşü de dikkate alınarak İçmimar Programı ile Peyzaj Mimarlığı Programı mezunlarının Mimarlık eğitimine eşdeğer bir eğitim almadıklarına, Mimar kadrosuna atanmalarının uygun olmadığına ve 25.01.2012 tarh ve 2012.3.454 sayılı Yürütme Kurulu kararının iptal edilmesinin uygun olduğuna karar verilmiştir. Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.
e-imzalıdır
Süleyman Necati AKÇEŞME
Başkan a. Genel Sekreter

FavoriteLoadingFavorilere Ekle

Yeni yazılarımızın cihazınıza anlık bildirim olarak gelmesini ister misiniz? Bildirimlere Abone olun.

Cevap Ver

Yorumlarınızı Merak Ediyoruz.